Nyhetsarkiv
24.01.2023 Søk om støtte til inkluderingsarbeid i idrettslag 2023 frist 15.feb-
Det overordnende målet med tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper inn i idrettslaget sitt ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hindre for deltakelse.
Iselin Ra
11.01.2023 Inkluderingsseminar 27.februar - økonomiske barrierer og utenforskap.
Idrettsrådet i Trondheim har gleden av å invitere alle idrettslag i Trondheim, og andre aktører til inkluderingsseminar 2023. I år er vi så heldige og har fått med oss ALLEMED som foredragsholder. ALLEMED jobber aktivt for å bekjempe nasjonal fattigdom, og utenforskap blant barn og unge.
Iselin Ra
22.12.2022 Fordeling av utendørs baneanlegg i Trondheim sommer 2023
Fordelingsmøte avholdes mandag 16. januar
Bjørn Kilskar
20.12.2022 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR
Iselin Ra
14.12.2022 Lansering av nettside for Trondheim som Europeisk Frivillighetshovedstad 2023.
Iselin Ra
23.11.2022 Lokale aktivitetsmidler (LAM) i Trondheim 2022 er fordelt
Tildelingsbrev sendes i dag alle idrettslag. Brevet sendes også som info til de IL som ikke er tildelt midler i 2022.
Bjørn Kilskar
22.11.2022 Kommuneplanens arealdel i Trondheim 2022-2034 - høring. Idrettsrådet ønsker innspill fra våre idrettslag
Denne svært viktige planen legger grunnlaget for hvilke arealer som settes av til idrettsformål ute i bydelene i Trondheim de neste 12 årene!
Bjørn Kilskar
18.11.2022 Idrettstinget i Bergen juni 2023 - innmelding av saker og kandidater til valg
Idrettsrådet ønsker å få innspill til saker og aktuelle kandidater til valg på Idrettstinget i Bergen 2.- 4. juni 2023.
Bjørn Kilskar
28.09.2022 Portalen for å søke om kommunalt arrangementstilskudd åpnes 1.okt 2022
Frist 01.12.2022. Gjelder for 1.halvår 2023. Idrettslaget søker via tilskuddsbasen til Trondheim kommune.
Iselin Ra
28.09.2022 Trondheim som Europeisk frivillighetshovedstad - Bli med på frivillighets HUB
I 2023 skal Trondheim ha tittelen som Europeisk frivillighetshovedstad. I den forbindelse inviteres idrettslag og organisasjoner som jobber med frivillighet i Trondheim til uformelle treff denne høsten.
Iselin Ra
23.09.2022 Tiller idrettspark - varsel oppstart regulering og folkemøte på Hårstad skole 6. oktober
Da starter endelig reguleringsarbeidet for Tiller idrettspark!
Bjørn Kilskar
21.09.2022 Idrettens prioritering av nye idrettsanlegg Trondheim 2023-2024
Innspillsrunde fra særforbund og særkretser er iverksatt 20. september med frist innmelding til idrettsrådet innen 1. november.
Bjørn Kilskar
21.09.2022 Kommunal banefordeling vinter 2022-2023 er besluttet
Banefordelingsmøte ble avholdt med kommunen og repr fra idrettene mandag 19. sept
Bjørn Kilskar
02.08.2022 Idrettsglede for alle! Ekstra tildeling av inkluderingsmidler!
Ny mulighet til å søke om midler til inkludering i idrettslag. Alle idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF) kan søke. Søknadsfrist 22.august.
Iselin Ra
23.06.2022 Kommunal hallfordeling i Trondheim 2022-2023 vedtatt 22. juni
Hallfordelingsmøtet ble utsatt flere ganger på grunn av usikkerhet rundt tilgang på rammetid i fylkeskommunale haller. MEN, torsdag16. juni fattet fylkeskommunen et fantastisk gledelig vedtak om gratis leie i fylkeskommunale anlegg for barn og unge under 19 år!!!
Bjørn Kilskar
15.06.2022 Årsmøte er gjennomført! - Protokoll
Protokoll fra årsmøtet kan leses i saken under
Iselin Ra
14.06.2022 Idrettsrådet i Trondheim skal kåre årets ildsjel!
Vi er ute etter en ildsjel, eller en gruppe av ildsjeler som er med på å utgjøre en forskjell i idrettslaget eller i det lokale idrettsmiljøet. Har personen/personene et brennende engasjement for barn og unge, er et forbilde, eller gjør kanskje det lille ekstra?
Iselin Ra
13.06.2022 BUA åpner i Trondheim 20.juni!
BUA Leangen vil bli en utlånssentral hvor sports- og friluftsutstyr lånes ut gratis. Tilbudet retter seg primært mot barn og unge, men alle er velkomne til å låne. BUA Leangen jobber målrettet for å senke terskelen for at barn og unge skal komme i fysisk aktivitet, gjenbruk, redusere forskjeller og økt inkludering.
Iselin Ra
02.06.2022 Søknadsfristen 1.juli for idrettsstipend nærmer seg!
Er du et ungt talent (mellom 15 og 22 år) eller kjenner du ei/en stjerne på banen, i sporet eller på standplass som fortjener dette? Tips aktuelle kandidater i ditt idrettslag. Frist 1.juli.
Iselin Ra
12.05.2022 Idrettslag og andre frivillige organisasjoner kan søke om ekstraordinært tilskudd fra IMDi. Frist 20.Mai!
Idrettslag kan søke om ekstraordinært tilskudd til aktiviteter og tiltak som hjelper flyktninger til å delta i idretten. Idrettslagene søker direkte til IMDi.
Iselin Ra
12.05.2022 Søknadsfrist for tilskuddsordninger er 1.juni!
Ønsker idrettslaget dit tilskudd til arrangement, drift av private idrettsanlegg, rehabilitering av idrettsanlegg eller tilskudd til utstyr i private idrettsanlegg?
Iselin Ra
11.05.2022 Aktivitetsguide - en film fra IMDi
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har i vår laget filmserien "Hverdagsintegrering i praksis". I den forbindelse fulgte de med fagansvarlig aktivitetsguide Linda Marie Skjervold og aktivitetsguide Ayaan Saad på jobb en dag. Les mer og se filmen her.
linda skjervold
03.05.2022 Mangler det utstyr eller er utstyr defekt i kommunale idrettsanlegg i Trondheim? FRIST UTSATT TIL 1. JUNI
Særkretser og særforbund kan nå søke om tilskudd / melde behov for utstyr i alle kommunale innendørs og utendørs idrettsanlegg i Trondheim
Bjørn Kilskar
02.05.2022 Innkalling årsmøte IRT 9.mai 2022. Saksdokumenter
Idrettsrådet i Tondheim kaller inn idrettslag i Trondheim til årsmøte mandag 9.mai kl. 18:00 Saksdokumenter er nå tilgjengelige
Iselin Ra
26.04.2022 Idrettsrådet åpner opp for innmelding av representanter (gjelder ikke saker) fram tom 1.mai til årsmøte.
Årsmøte gjennomføres mandag 09. mai kl. 18:00 i Trondheim Spektrum. Oppmøte/registrering fra kl: 17.40 Sakliste og sakspapirer er tilgjengelig på vår hjemmeside senest mandag 2.mai 2022.
Iselin Ra
22.04.2022 Spillemiddelseminar 2022 i Trondheim avholdes 11. mai
Idrettsrådet og Trondheim kommune inviterer til spillemiddelseminar onsdag 11. mai kl 1800.
Bjørn Kilskar
20.04.2022 Inkluderingsseminar 25.april - Rekruttering av frivillige
Informasjon om inkludering i idrettslag og workshop med Frivillighet Norge.
linda skjervold
07.04.2022 Hallfordeling sommer 2022
Hallfordelingsgruppa vedtok i møte 4. april sommerfordeling og arrangementsliste sommer 2022.
Bjørn Kilskar
17.03.2022 Ønsker idrettslaget ditt å være tilsynsansvarlig i en av de kommunale idrettshallene? Søknadsfrist 1. april!
Trondheim kommune lyser ut nye tilsyn og vertskap i 14 kommunale haller for 2022 - 24, nye Nidarvoll skole får idrettshaller fra vinteren 2024.
Iselin Ra
23.02.2022 Åpen hall
Nå er de aller fleste restriksjonene opphevet og Trondheim kommune har åpnet opp for fri løpetrening, åpen hall og strøtimer i idrettshallene.
Iselin Ra
22.02.2022 Kommunal hallfordeling 2022 - 2023. Søknadsfrist 1. april
Hallfordelingsgruppa starter nå arbeidet med kommunal hallfordeling sommer 2022 og sesongen 2022-2023.
Bjørn Kilskar
22.02.2022 Fordeling gymnastikksaler og skolebasseng 2022-2023. Søknadsfrist 1. april
Fordelingen følger skoleåret og idrettslagene søker om treningstid direkte til kommunen
Bjørn Kilskar
22.02.2022 Lov IRT er oppdatert iht ny lovnorm
Idrettstyret vedtok ny lovnorm for idrettsråd 16. nov 2021
Bjørn Kilskar
15.02.2022 Spillemidler til utstyr - søk nå!
Alle idrettslag kan nå søke tilskudd til utstyr kjøpt i 2021. Søknadsfristen er 9.Mars, og det søkes via SportsAdmin. Ordningen er finansiert med spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.
Iselin Ra
10.02.2022 Idrettens prioritering av behov for idrettsanlegg i Trondheim 2022-2023 (PRIOR 2022-2023)
Idrettsrådet har i styremøte 20. januar vedtatt PRIOR 2022-2023.
Bjørn Kilskar
04.02.2022 Idrettsrådet i Trondheim søker styremedlemmer
Valgkomiteen for Idrettsrådet i Trondheim ønsker at idrettslag nå skal melde inn sine aktuelle kandidater for styret som skal velges på årsmøte 9. mai 2022.
Iselin Ra
02.02.2022 Veileder for idrett, kultur og fritidsaktiviteter gjeldende fra 1. feb kl 23.00
Regjeringen la i går frem endringer i nasjonale regler og anbefalinger som gjelder fra 1. februar kl. 23.00 Tiltakene skal vurderes på nytt innen midten av februar.
Bjørn Kilskar
26.01.2022 Velkommen til årsmøte i Trondheim Spektrum 9.mai kl. 18.00.
Idrettsrådet i Trondheim avholder årsmøte i Trondheim Spektrum 9. mai kl. 18.00. Dette er et viktig møte for alle våre idrettslag og bedriftsidrettslag der blant annet kriterier for fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) og kriterier for prioritering av anleggsbehov blir vedtatt. Vi ber derfor alle holde av denne datoen.
Iselin Ra
25.01.2022 Bli bøssebærer!
Idrettsrådet oppfordrer alle lag til å støtte Beitostølen Helsesportsenter.
Iselin Ra
24.01.2022 Ranheim aktivitetshall - fordeling av kommunal halltid.
Ranheim aktivitetshall åpner i slutten av februar. Kommunal rammetid i hallen er fordelt.
Bjørn Kilskar
24.01.2022 Fordeling utendørs kommunale baneanlegg i Trondheim sommer 2022.
Møte med kommune og særidretter ble avholdt 13. januar
Bjørn Kilskar
15.01.2022 Korona. Veileder for idrett, kultur og fritidsaktiviteter i Trondheim kommune. Oppdatert 14. januar
Regjeringen la 13. januar fram endringer i nasjonale regler og anbefalinger som gjelder fra 14. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar. Trondheim kommune har på bakgrunn av dette revidert sin veileder
Bjørn Kilskar
05.01.2022 Ny idrettskonsulent!
Mandag 3. januar startet Iselin Ra som idrettskonsulent hos Idrettsrådet i Trondheim.
linda skjervold
04.01.2022 Et imponerende antall saker innen idrettsområdet har vært til politisk behandling i 2021
Hele 20 saker i bystyret og 42 saker i formannskapet.
Bjørn Kilskar
15.12.2021 Korona. Veileder for idrett, kultur og fritidsaktiviteter i Trondheim kommune. Oppdatert 15. des
Da er veileder for idrett, kultur og fritidsaktiviteter i Trondheim kommune igjen oppdatert etter at regjeringen 13.12 innførte nye og strengere nasjonale regler og anbefalinger som gjelder fra 15. desember og i fire uker fremover.
Bjørn Kilskar
13.12.2021 Søknadsskjema for inkludering i idrettslag 2022 er åpnet!
Nå kan dere søke støtte til inkludering i idrettslag, klubbambassadør og medlemmer med lavbetalingsevne.
linda skjervold
09.12.2021 Korona. Veileder for idrett, kultur- og fritidsaktiviteter. Gjeldende fra 9. desember. Infomøte med kommunen 13. des kl 1600
Regjeringen har innført nye nasjonale regler og anbefalinger som gjelder fra 9. desember og i fire uker fremover. Trondheim kommune har på bakgrunn av dette oppdatert sin veileder.
Bjørn Kilskar
03.12.2021 Lokale aktivitetsmidler (LAM). Ordinær og ekstraordinær støtte 2021 er utbetalt lagene
Hele 16, 92 mill kr ble rundt 15. nov utbetalt til idrettslagene i Trondheim .
Bjørn Kilskar
03.12.2021 Digitalt inkluderingsseminar gjennomført 30. november
Presentasjoner og mer informasjon finner du her.
linda skjervold
02.12.2021 Korona. Veileder for idrett, kultur- og fritidsaktiviteter oppdatert 2. des
Veilederen for idrett, kultur- og fritidsaktiviteter er etter råd fra kommuneoverlegen oppdatert med følgende:
Bjørn Kilskar
26.11.2021 Korona. Veileder for idrett, kultur-og fritidsaktiviteter gjeldende fra 26. nov
Kommuneoverlegene har i dag besluttet å fjerne punktet med begrensninger på fritidsaktivitet for elever som går på gule skoler. Så nå kan alle som er friske og ikke bor sammen med noen som er covid-smittet delta på idretts- og fritidsaktivitet.
Bjørn Kilskar
24.11.2021 Seminar inkludering i idrettslag 30. november. NB! Seminaret går på TEAMS
Idrettsrådet ønsker velkommen til inkluderingsseminar.
Gina Thrane
17.11.2021 Kaare Romulslis legat for idrettsformål
Idrettslag i tidligere Leinstrand kommune kan søke støtte.
Bjørn Kilskar
15.11.2021 Idrett og bærekraft - samarbeid mellom trønderidretten og NIH
Trøndelag idrettskrets og Norges idrettshøgskole har inngått samarbeid om å tilby studiet "Idrett og bærekraft" med egen Trøndelagsklasse.
Bjørn Kilskar
11.11.2021 Korona. Veileder for idrett, kultur-og fritidsaktiviteter gjeldende til og med 24. nov
Etter formannskapets vedtak om ny koronaforskrift onsdag 10. november har Trondheim kommune utarbeidet en veileder for hvordan idretten, kulturlivet og fritidsaktivitetene bør forholde seg til situasjonen.
Bjørn Kilskar
09.11.2021 Søk om kommunal arrangementsstøtte 1. halvår 2022
Frist 1. des 2021
Bjørn Kilskar
27.10.2021 Fordeling svømmehaller Trondheim 2022 avholdt 25. okt
Referat og vedtatt fordeling
Bjørn Kilskar
08.10.2021 Banefordeling vinter Trondheim 2021-2022
Banefordelingsmøte med idrettene ble avholdt 20. sept.
Bjørn Kilskar
08.10.2021 Arnfinn Johan Ofstad er årets ildsjel i Trondheim!
Arnfinn har vært en nestor både for Strindheim Ski og for Strindheim Friidrett helt siden han begynte som friidrettstrener i klubben i 1983. Han har vært en bærebjelke og kontinuitetsbærer med sin fagkunnskap, organisatoriske ferdigheter og hjertevarme.
Bjørn Kilskar
30.09.2021 Kompensasjon av mva ved bygging av idrettsanlegg 2022
Se mer info om under. Søknadsfrist er 1. desember
Bjørn Kilskar
22.09.2021 Lerangen Curlinghall har åpen dag lørdag 25. sept
Kjempeflott tilbud til alle som ønsker å prøve denne artige aktiviteten!
Bjørn Kilskar
28.08.2021 Idrettsrådet søker ny medarbeider som idrettskonsulent
Vår idrettskonsulent har fått nye utfordringer i jobb hos Trøndelag idrettskrets, og vi søker hennes erstatter. Vi ser etter en nettverksbygger som vil være en god ambassadør for idretten i Trondheim. Idrettskonsulenten har sin hovedoppgave knyttet til vårt inkluderingsarbeid.
Bjørn Kilskar
27.08.2021 Veileder for idretten i Trondheim under covid-19. Påbud om munnbind
Formannskapet i Trondheim vedtok 26. aug påbud om munnbind
Bjørn Kilskar
18.08.2021 Årets ildsjel i Trondheim 2021
Idrettsrådet ønsker innspill fra idrettslagene til kåring av Årets ildsjel i Trondheim 2021!
Gina Thrane
18.08.2021 Søk midler til inkludering i idrettslag! OBS: kort søknadsfrist! 31.08.2021
Idrettstilbudet i Trondheim er rikt og mangfoldig. Likevel er det mange barn og unge som ikke finner sin plass i idrettslagene. Gjennom ordningen inkludering i idrettslag gis idrettslag økonomisk støtte for å kunne tilby aktiviteter for å rekruttere og ta vare på barn og unge med minoritetsbakgrunn i idrettslagene.
Gina Thrane
16.08.2021 Kampanjen "Tilbake til idretten lanseres i dag"
Endelig åpner norsk idrett igjen! Det markerer Norges idrettsforbund med kampanjen #tilbaketilidretten som lanseres i dag. Målet er å skape begeistring, vise idrettsglede og ikke minst få tilbake alle medlemmene som har valgt å slutte på grunn av koronapandemien.
Gina Thrane
16.08.2021 Veileder for idretten i Trondheim under covid 19, oppdatert pr 13.august
Trondheim kommune oppdatert sin veileder for idretten.
Bjørn Kilskar
05.08.2021 Trøndelag fylkeskommune sitt idrettstipend for ungdom. Søknadsfrist 31. aug
Trøndelag fylkeskommune sitt idrettsstipend for ungdom (16 - 23 år) er nå åpent for søknader.
Bjørn Kilskar
02.08.2021 Årsmøte Idrettsrådet i Trondheim 21. juni - Protokoll
Protokoll fra årsmøtet kan leses i saken under
Gina Thrane
02.07.2021 Idrettens prioriteringsliste idrettsanlegg i Trondheim 2022-2023
Idrettsrådet i Trondheim starter nå den årlige rulleringen av idrettens prioriteringsliste (PRIOR-lista) iht vedtak på vårt årsmøte 21. juni 2021.
Bjørn Kilskar
22.06.2021 Nye koronaregler for idretten. Trondheim legger seg på tredje trinn for nasjonal gjenåpningsplan
Formannskapet vedtok 22. juni nye koronaregler i Trondheim, som i hovedsak følger regjerningens tredje trinn i gjenåpningsplanen.
Bjørn Kilskar
22.06.2021 Trondheim kommunens idrettsstipend 2021. Søknadsfrist 1. juli
Trondheim kommune deler hvert år ut 50 000 kr i idrettstipend til fire talentfulle utøvere i Trondheim. Tips aktuelle kandidater i ditt idrettslag!
Bjørn Kilskar
15.06.2021 Fordeling kunstis Trondheim 2021-22 avholdt 10. juni
Fordelingsmøte med særkretser, Trondheim kommune og idrettsrådet ble avholdt på teams torsdag 10. juni
Bjørn Kilskar
09.06.2021 Spillemiddelseminar- presentasjoner
Trondheim kommune og idrettsrådet avholdt spillemiddelseminar 7.juni Se vedlegg for presentasjonen
Gina Thrane
09.06.2021 Kommunal hallfordeling sesongen 2021 - 2022. Fordelingsmøte avholdt 8. juni kl 1830
Møtet var planlagt 3. juni, men ble utsatt grunnet vedtak i formannskapet 27. mai om ekstra midler til kjøp av halltid kommende sesong.
Bjørn Kilskar
31.05.2021 Nye forskrift og koronaregler - infomøte IL og særkretser. Gjeldende fra 1. juni
Trondheim kommune og idrettsrådet inviterer til infomøte om oppdatert Veilder for idretten under covid-19 i Trondheim, tirsdag 1. juni kl. 16.00-17.00
Gina Thrane
26.05.2021 Ekstra midler kjøp av halltid sesongen 2021-2022:
Gina Thrane
19.05.2021 Søk halltid til sommeraktiviteter i hall!
Idrettslag kan nå søke om tid i hall i sommer for å skape aktivitet.
Gina Thrane
19.05.2021 Søknadsfrister kommunale midler og stipend
Det nærmer seg søknadsfrist for en rekke kommunale tilskuddsordninger! 1.juni er en viktig dato som idrettslag må notere seg.
Gina Thrane
12.05.2021 Spillemiddelseminar 2021
Idrettsrådet i Trondheim i samarbeid med Trondheim kommune inviterer til spillemiddelseminar mandag 7.juni
Gina Thrane
06.04.2021 PIF planprogram. Info høring og invitasjon til møte 7. april
Formannskapet i Trondheim vedtok den 16.03.21, i sak 74/21 å sende forslag til planprogram for plan for idrett og fysisk aktivitet ut på høring og offentlig ettersyn
Gina Thrane
26.03.2021 Invitasjon til møte om Sommer Trondheim 2021
Det nærmer seg en ny annerledes sommer. Mer enn noen gang er det viktig at vi skaper gode ferietilbud og aktiviteter for barn og unge! Bli med i møte og bli med å skape tilbud for alle i sommer!
Gina Thrane
25.03.2021 Veileder for idretten i Trondheim under covid 19, oppdatert pr 25. mars
Som en følge av at regjeringen har kommet med nye strengere nasjonale tiltak har Trondheim kommune oppdatert Veileder for idretten i Trondheim under Covid-19, med nye føringer gjeldende fra 25.mars.
Bjørn Kilskar
15.03.2021 Seminar inkludering i idrettslag
Idrettsrådet i Trondheim inviterer til seminar Dato: 12. april Tid: 1730-2000 Sted: Digitalt
Gina Thrane
03.03.2021 Spillemidler til utstyr- søk nå!
Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2020, det vil si med fakturadato i 2020. Det skal fordeles 34 millioner kroner. Ordningen er finansiert via spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. Årets søknadsfrist er onsdag 10. mars.
Gina Thrane
03.03.2021 Idrettsrådet i Trondheim søker styremedlemmer
Valgkomiteen for Idrettsrådet i Trondheim tar nå kontakt med alle klubber og lag innen idretten i Trondheim i forbindelse med valg av nytt styre for 2021-2022. (via mail og nettsider) Valget foretas på årsmøtet 31.mai 2021.
Gina Thrane
02.03.2021 Endringer i Veileder for idretten i Trondheim under covid-19, fra onsdag 3. mars
Direktør for kultur og idrett orienterte i dag formannskapet om endringer i Veileder for idretten i Trondheim under covid-19, som vil bli gjeldende fra onsdag 3. mars
Bjørn Kilskar
22.02.2021 Fordeling gymsaler og skolebasseng 2021-2022. Søknadsfrist 1.april
Idrettslagene søker direkte til kommunen om treningstid i anleggene.
Bjørn Kilskar
19.02.2021 Veileder for idretten i Trondheim under covid-19. Oppdatert 19. februar
Regjeringen presenterte 19.2 endringer i de nasjonale anbefalingene. Endringene gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 23. februar. Som en følge av dette har Trondheim kommune oppdatert sin veileder for idretten i Trondheim.
Bjørn Kilskar
16.02.2021 Oppdatert veileder for idretten i Trondheim etter formannskapets vedtak 16.2
Trondheim kommune har oppdatert Veilderen for idretten i Trondheim under covid-19 etter at formannskapet i dag vedtok ny midlertidig forskrift som trer i kraft fra klokken 16.00 16. februar og gjelder til og med 3. mars.
Gina Thrane
12.02.2021 Granåsen idrettspark - infoside
Kommunen har etablert en infoside for Granåsen idrettspark. Denne vil løpende bli oppdatert og vil etter planen også leve videre etter at utbyggingen er ferdig.
Bjørn Kilskar
03.02.2021 Idrettens prioriteringsliste anleggsbehov Trondheim 2021-2022.
Idrettsrådet har etter innspillrunde fra særkretser og særforbund sommer-høst 2020 foretatt rullering av PRIOR-lista for Trondheim
Bjørn Kilskar
18.01.2021 VEILEDER FOR IDRETTEN I TRONDHEIM- KORONA
Idrettsrådet i Trondheim og Trondheim kommune inviterer alle våre idrettslag og særkretser til informasjonsmøte onsdag 20. jan kl 1700-1800.
Gina Thrane
18.01.2021 Nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets
Les denne månedens nyhetsbrev!
Gina Thrane
18.01.2021 Dam i Valen
Trondheim kommune har lagt fram rapport «Dam i Valen ? Teknisk gjennomføring og konsekvenser for høring. Idrettsrådet i Trondheim, Nidaros Skytterlag og Jonsvatnet Grunneierlag har oversendt en samlet uttalelse, med innspill fra berørte idrettslag.
Gina Thrane
15.01.2021 Fordeling kommunale utendørs baneanlegg i Trondheim sommer 2021
Banefordelingsmøtet 2021 ble avholdt 14.januar.
Bjørn Kilskar
05.01.2021 Avholdt møte 5.jan om ny lokal forskrift om smitteverntiltak i Trondheim kommune
Drøyt 100 personer fra idrettslag, særkretser, idrettsrådet og Trondheim kommune deltok på møtet.
Bjørn Kilskar
04.01.2021 Covid-19. Ny lokal forskrift for Trondheim kommune behandles i formannskapet 5.jan - iverksettes fra samme dato
Regjeringen kom i går med nye innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen i det norske samfunnet. Innstrammingene har dessverre store konsekvenser for breddeidretten de neste to ukene. Toppidretten har et særskilt unntak fra Covid 19- forskriften og vil fortsatt gjennomføres som normalt.
Bjørn Kilskar
01.01.2021 Oppdatering av Veileder for idretten i Trondheim under covid-19
Kommunedirektøren sendte i går ut sterke anmodninger overfor idretten og kulturlivet i Trondheim som en følge av smittesituasjonen i Trondheim, og innskjerper praksis i kommunale anlegg.
Bjørn Kilskar
18.12.2020 Fordeling kommunal tid i svømmehaller 2021
Fordelingsmøte ble avholdt onsdag 9.des kl 1800.
Bjørn Kilskar

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift