Nyhetsarkiv
08.10.2021 Banefordeling vinter Trondheim 2021-2022
Banefordelingsmøte med idrettene ble avholdt 20. sept.
Bjørn Kilskar
08.10.2021 Arnfinn Johan Ofstad er årets ildsjel i Trondheim!
Arnfinn har vært en nestor både for Strindheim Ski og for Strindheim Friidrett helt siden han begynte som friidrettstrener i klubben i 1983. Han har vært en bærebjelke og kontinuitetsbærer med sin fagkunnskap, organisatoriske ferdigheter og hjertevarme.
Bjørn Kilskar
06.10.2021 Fordeling svømmehaller Trondheim 2022
Fordelingsmøte avholdes 25. oktober
Bjørn Kilskar
30.09.2021 Kompensasjon av mva ved bygging av idrettsanlegg 2022
Se mer info om under. Søknadsfrist er 1. desember
Bjørn Kilskar
22.09.2021 Lerangen Curlinghall har åpen dag lørdag 25. sept
Kjempeflott tilbud til alle som ønsker å prøve denne artige aktiviteten!
Bjørn Kilskar
28.08.2021 Idrettsrådet søker ny medarbeider som idrettskonsulent
Vår idrettskonsulent har fått nye utfordringer i jobb hos Trøndelag idrettskrets, og vi søker hennes erstatter. Vi ser etter en nettverksbygger som vil være en god ambassadør for idretten i Trondheim. Idrettskonsulenten har sin hovedoppgave knyttet til vårt inkluderingsarbeid.
Bjørn Kilskar
27.08.2021 Veileder for idretten i Trondheim under covid-19. Påbud om munnbind
Formannskapet i Trondheim vedtok 26. aug påbud om munnbind
Bjørn Kilskar
18.08.2021 Årets ildsjel i Trondheim 2021
Idrettsrådet ønsker innspill fra idrettslagene til kåring av Årets ildsjel i Trondheim 2021!
Gina Thrane
18.08.2021 Søk midler til inkludering i idrettslag! OBS: kort søknadsfrist! 31.08.2021
Idrettstilbudet i Trondheim er rikt og mangfoldig. Likevel er det mange barn og unge som ikke finner sin plass i idrettslagene. Gjennom ordningen inkludering i idrettslag gis idrettslag økonomisk støtte for å kunne tilby aktiviteter for å rekruttere og ta vare på barn og unge med minoritetsbakgrunn i idrettslagene.
Gina Thrane
16.08.2021 Kampanjen "Tilbake til idretten lanseres i dag"
Endelig åpner norsk idrett igjen! Det markerer Norges idrettsforbund med kampanjen #tilbaketilidretten som lanseres i dag. Målet er å skape begeistring, vise idrettsglede og ikke minst få tilbake alle medlemmene som har valgt å slutte på grunn av koronapandemien.
Gina Thrane
16.08.2021 Veileder for idretten i Trondheim under covid 19, oppdatert pr 13.august
Trondheim kommune oppdatert sin veileder for idretten.
Bjørn Kilskar
05.08.2021 Trøndelag fylkeskommune sitt idrettstipend for ungdom. Søknadsfrist 31. aug
Trøndelag fylkeskommune sitt idrettsstipend for ungdom (16 - 23 år) er nå åpent for søknader.
Bjørn Kilskar
02.08.2021 Årsmøte Idrettsrådet i Trondheim 21. juni - Protokoll
Protokoll fra årsmøtet kan leses i saken under
Gina Thrane
02.07.2021 Idrettens prioriteringsliste idrettsanlegg i Trondheim 2022-2023
Idrettsrådet i Trondheim starter nå den årlige rulleringen av idrettens prioriteringsliste (PRIOR-lista) iht vedtak på vårt årsmøte 21. juni 2021.
Bjørn Kilskar
22.06.2021 Nye koronaregler for idretten. Trondheim legger seg på tredje trinn for nasjonal gjenåpningsplan
Formannskapet vedtok 22. juni nye koronaregler i Trondheim, som i hovedsak følger regjerningens tredje trinn i gjenåpningsplanen.
Bjørn Kilskar
22.06.2021 Trondheim kommunens idrettsstipend 2021. Søknadsfrist 1. juli
Trondheim kommune deler hvert år ut 50 000 kr i idrettstipend til fire talentfulle utøvere i Trondheim. Tips aktuelle kandidater i ditt idrettslag!
Bjørn Kilskar
15.06.2021 Fordeling kunstis Trondheim 2021-22 avholdt 10. juni
Fordelingsmøte med særkretser, Trondheim kommune og idrettsrådet ble avholdt på teams torsdag 10. juni
Bjørn Kilskar
09.06.2021 Spillemiddelseminar- presentasjoner
Trondheim kommune og idrettsrådet avholdt spillemiddelseminar 7.juni Se vedlegg for presentasjonen
Gina Thrane
09.06.2021 Kommunal hallfordeling sesongen 2021 - 2022. Fordelingsmøte avholdt 8. juni kl 1830
Møtet var planlagt 3. juni, men ble utsatt grunnet vedtak i formannskapet 27. mai om ekstra midler til kjøp av halltid kommende sesong.
Bjørn Kilskar
31.05.2021 Nye forskrift og koronaregler - infomøte IL og særkretser. Gjeldende fra 1. juni
Trondheim kommune og idrettsrådet inviterer til infomøte om oppdatert Veilder for idretten under covid-19 i Trondheim, tirsdag 1. juni kl. 16.00-17.00
Gina Thrane
26.05.2021 Ekstra midler kjøp av halltid sesongen 2021-2022:
Gina Thrane
19.05.2021 Søk halltid til sommeraktiviteter i hall!
Idrettslag kan nå søke om tid i hall i sommer for å skape aktivitet.
Gina Thrane
19.05.2021 Søknadsfrister kommunale midler og stipend
Det nærmer seg søknadsfrist for en rekke kommunale tilskuddsordninger! 1.juni er en viktig dato som idrettslag må notere seg.
Gina Thrane
12.05.2021 Spillemiddelseminar 2021
Idrettsrådet i Trondheim i samarbeid med Trondheim kommune inviterer til spillemiddelseminar mandag 7.juni
Gina Thrane
06.04.2021 PIF planprogram. Info høring og invitasjon til møte 7. april
Formannskapet i Trondheim vedtok den 16.03.21, i sak 74/21 å sende forslag til planprogram for plan for idrett og fysisk aktivitet ut på høring og offentlig ettersyn
Gina Thrane
26.03.2021 Invitasjon til møte om Sommer Trondheim 2021
Det nærmer seg en ny annerledes sommer. Mer enn noen gang er det viktig at vi skaper gode ferietilbud og aktiviteter for barn og unge! Bli med i møte og bli med å skape tilbud for alle i sommer!
Gina Thrane
25.03.2021 Veileder for idretten i Trondheim under covid 19, oppdatert pr 25. mars
Som en følge av at regjeringen har kommet med nye strengere nasjonale tiltak har Trondheim kommune oppdatert Veileder for idretten i Trondheim under Covid-19, med nye føringer gjeldende fra 25.mars.
Bjørn Kilskar
15.03.2021 Seminar inkludering i idrettslag
Idrettsrådet i Trondheim inviterer til seminar Dato: 12. april Tid: 1730-2000 Sted: Digitalt
Gina Thrane
03.03.2021 Spillemidler til utstyr- søk nå!
Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2020, det vil si med fakturadato i 2020. Det skal fordeles 34 millioner kroner. Ordningen er finansiert via spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. Årets søknadsfrist er onsdag 10. mars.
Gina Thrane
03.03.2021 Idrettsrådet i Trondheim søker styremedlemmer
Valgkomiteen for Idrettsrådet i Trondheim tar nå kontakt med alle klubber og lag innen idretten i Trondheim i forbindelse med valg av nytt styre for 2021-2022. (via mail og nettsider) Valget foretas på årsmøtet 31.mai 2021.
Gina Thrane
02.03.2021 Endringer i Veileder for idretten i Trondheim under covid-19, fra onsdag 3. mars
Direktør for kultur og idrett orienterte i dag formannskapet om endringer i Veileder for idretten i Trondheim under covid-19, som vil bli gjeldende fra onsdag 3. mars
Bjørn Kilskar
22.02.2021 Fordeling gymsaler og skolebasseng 2021-2022. Søknadsfrist 1.april
Idrettslagene søker direkte til kommunen om treningstid i anleggene.
Bjørn Kilskar
19.02.2021 Veileder for idretten i Trondheim under covid-19. Oppdatert 19. februar
Regjeringen presenterte 19.2 endringer i de nasjonale anbefalingene. Endringene gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 23. februar. Som en følge av dette har Trondheim kommune oppdatert sin veileder for idretten i Trondheim.
Bjørn Kilskar
16.02.2021 Oppdatert veileder for idretten i Trondheim etter formannskapets vedtak 16.2
Trondheim kommune har oppdatert Veilderen for idretten i Trondheim under covid-19 etter at formannskapet i dag vedtok ny midlertidig forskrift som trer i kraft fra klokken 16.00 16. februar og gjelder til og med 3. mars.
Gina Thrane
12.02.2021 Granåsen idrettspark - infoside
Kommunen har etablert en infoside for Granåsen idrettspark. Denne vil løpende bli oppdatert og vil etter planen også leve videre etter at utbyggingen er ferdig.
Bjørn Kilskar
03.02.2021 Idrettens prioriteringsliste anleggsbehov Trondheim 2021-2022.
Idrettsrådet har etter innspillrunde fra særkretser og særforbund sommer-høst 2020 foretatt rullering av PRIOR-lista for Trondheim
Bjørn Kilskar
18.01.2021 VEILEDER FOR IDRETTEN I TRONDHEIM- KORONA
Idrettsrådet i Trondheim og Trondheim kommune inviterer alle våre idrettslag og særkretser til informasjonsmøte onsdag 20. jan kl 1700-1800.
Gina Thrane
18.01.2021 Nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets
Les denne månedens nyhetsbrev!
Gina Thrane
18.01.2021 Dam i Valen
Trondheim kommune har lagt fram rapport «Dam i Valen ? Teknisk gjennomføring og konsekvenser for høring. Idrettsrådet i Trondheim, Nidaros Skytterlag og Jonsvatnet Grunneierlag har oversendt en samlet uttalelse, med innspill fra berørte idrettslag.
Gina Thrane
15.01.2021 Fordeling kommunale utendørs baneanlegg i Trondheim sommer 2021
Banefordelingsmøtet 2021 ble avholdt 14.januar.
Bjørn Kilskar
05.01.2021 Avholdt møte 5.jan om ny lokal forskrift om smitteverntiltak i Trondheim kommune
Drøyt 100 personer fra idrettslag, særkretser, idrettsrådet og Trondheim kommune deltok på møtet.
Bjørn Kilskar
04.01.2021 Covid-19. Ny lokal forskrift for Trondheim kommune behandles i formannskapet 5.jan - iverksettes fra samme dato
Regjeringen kom i går med nye innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen i det norske samfunnet. Innstrammingene har dessverre store konsekvenser for breddeidretten de neste to ukene. Toppidretten har et særskilt unntak fra Covid 19- forskriften og vil fortsatt gjennomføres som normalt.
Bjørn Kilskar
01.01.2021 Oppdatering av Veileder for idretten i Trondheim under covid-19
Kommunedirektøren sendte i går ut sterke anmodninger overfor idretten og kulturlivet i Trondheim som en følge av smittesituasjonen i Trondheim, og innskjerper praksis i kommunale anlegg.
Bjørn Kilskar
18.12.2020 Fordeling kommunal tid i svømmehaller 2021
Fordelingsmøte ble avholdt onsdag 9.des kl 1800.
Bjørn Kilskar
10.12.2020 Ungdom født før 2008 og voksne bes bruke munnbind innendørs i arenaer for idrett
Siste nytt fra Trondheim kommune, 10.12.2020 For utøverne gjelder ikke dette under selve idrettsaktiviteten, og alle bes overholde de nye retningslinjene.
Gina Thrane
09.12.2020 #STOPP
Norsk idrett står sammen og sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering
Gina Thrane
24.11.2020 Lokale aktivitetsmidler (LAM) Trondheim 2020 - endelig tildeling
Støtten ble utbetalt lagene i slutten av oktober.
Bjørn Kilskar
11.11.2020 Leangen idrettshall og ishallene på Leangen stenges
Trondheim kommune har i dag besluttet å stenge Leangen ungdomshall, Leangen arena (ishaller) og Leangenhallen (håndballhall). Årsaken er at brukere av anleggene har testet positivt for covid-19.
Gina Thrane
30.10.2020 Utsatt seminar for inkludering i idrettslag
Seminar for inkludering i idrettslag er utsatt til våren.
Gina Thrane
02.10.2020 Utlysning tilsyn i Tanemshallen
Trondheim kommune lyser ut tilsynsjobb i Tanemshallen
Gina Thrane
23.09.2020 Banefordeling vinter 2020-2021 er besluttet
Banefordelingmøte med særidretter, Trondheim kommune og idrettsrådet ble avholdt mandag 21.sept
Bjørn Kilskar
11.09.2020 Utlysning Skur 53
Noe for deres idrettslag? Bylivsprosjektet på Nyhavna søker en eller flere aktører til utvikling og drift av Skur 53 på Strandveikaia 2020-2025
Gina Thrane
02.09.2020 Granåsen fotballhall - info fra møte mellom TK og idretten 26.august
Møtet ble avholdt mellom Trondheim kommune og et utvalg idrettslag der temaet var Granåsen fotballhall - insitament, regulering og finansieringselementer. Kommunen ønsker tilbakemelding innen 1.okt fra idrettslag / sammenslutning av idrettslag som er interessert i å bidra til finansiering og bygging av hallen.
Bjørn Kilskar
25.08.2020 Årets ildsjel 2020 i Trondheim
Idrettsrådet ønsker innspill på kandidater til årets ildsjel i Trondheim 2020.
Gina Thrane
19.08.2020 Nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets
Du kan i nyhetsbrevet for august lese om idrettstipend for ungdom fra fylkeskommunen, ny koronatiltakspakke for idretten med mer.
Gina Thrane
03.08.2020 Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend for ungdom
Søknadsfrist er 31. august
Bjørn Kilskar
26.06.2020 PRIOR 2021-2022 - idrettens prioriteringsliste for Trondheim
Idrettsrådet i Trondheim starter nå den årlige oppdateringen av idrettens prioriteringsliste.
Gina Thrane
24.06.2020 Søk Trondheim kommunes idrettsstipend!
Trondheim kommune deler ut 50 000 kr i idrettstipend til fire talentfulle utøvere i Trondheim. Tips gjerne aktuelle kandidater om muligheten til å søke!
Gina Thrane
19.06.2020 Lokale aktivitetsmidler (LAM) og kommunal drifts- og aktivitetstilskudd. Utbetalt forskudd til IL 2020
Etter anbefaling fra Idrettsrådet i Trondheim, ble det i vår iverksatt flere strakstiltak for å sikre bedre likviditet i idrettslagene. Norges idrettsforbund NIF og Trondheim kommune foretok forskuttering av lokale aktivitetsmidler (LAM) 2020 og kommunal drifts- og aktivitetsstøtte 2020.
Bjørn Kilskar
18.06.2020 Behov for utstyr i kommunale idrettsanlegg i Trondheim 2020
Alle særkretser kan søke om tilskudd til utstyr i kommunale idrettsanlegg. Søknadsfristen er 5.juli 2020
Gina Thrane
15.06.2020 Fordelingsmøte kunstis Trondheim 2020-2021 er avholdt
Fordelingsmøte med særkretser, Trondheim kommune og idrettsrådet ble avholdt onsdag 10.juni
Bjørn Kilskar
09.06.2020 Årsmøte IRT 16.juni - sakspapirer
Sakspapirer til årsmøtet finner dere her
Gina Thrane
08.06.2020 Hallfordelingsmøtet Trondheim 2020-2021 er avholdt
Møtet ble avholdt på teams 2.juni.
Bjørn Kilskar
20.05.2020 Søk støtte fra Gjensidigestiftelsen til aktivitet og gode formål
Alle skal ha noe å glede seg til i sommer, har dere lyst til å bidra til aktivitet og glede for barn og unge?
Gina Thrane
19.05.2020 Vil ditt idrettslag være med på SommerTrondheim2020?
Trondheim kommune jobber med en politisk sak hvor målet er å legge til rette for mange aktiviteter i sommer på hele kultur- og idrettsområdet.
Bjørn Kilskar
08.05.2020 Korona - løpende oppdatert info
Se egen fane i hovedmenyen om korona
Bjørn Kilskar
06.05.2020 Grasrotandelen: 225 millioner til lag og foreninger
Årets første utbetaling fra Grasrotandelen er klar. 225 millioner kroner sendes denne uken til lag og foreninger i hele Norge.
Gina Thrane
29.04.2020 Status for Trondheimsidretten fra Idrettsrådet i Trondheim
Idrettsrådet i Trondheim møter som mange andre organisasjoner og lag nye utfordringer i disse dager. Vi har nå gjort vår første videoinnspilling, med informasjon til alle idrettslag i Trondheim.
Gina Thrane
24.04.2020 Trøndelag idrettskrets inviterer til et felles digitalt møte på Teams mandag 27 .april kl.18:00 - 19.00.
Idrettskretsen orienterer om hvordan de ser på idrettens situasjon og utfordringer akkurat nå, samt hvordan det jobbes for å gi hjelp til idrettslagene i en krevende og uforutsigbar tid.
Bjørn Kilskar
24.04.2020 Søknad spillemidler for 2021
Informasjon, søknadsfrister og fremdrift
Gina Thrane
20.04.2020 Kompensasjonsordning for næringslivet med åpning for idretten
NIF ønsker tilbakemelding, helst innen 21.april!
Bjørn Kilskar
15.04.2020 Søk om kompensasjon for koronaavlyste, utsatte eller stengte arrangementer. FRIST 21. APRIL!
Søknadsskjema er nå tilgjengelig! Se her hvem, hva og hvordan idretten kan søke om kompensasjon.
Bjørn Kilskar
06.04.2020 Tiller idrettspark - oppstart mulighetsstudie
Trondheim kommune iverksetter nå en mulighetsstudie av et stort og viktig idrettsareal på Tiller
Bjørn Kilskar
03.04.2020 NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet
Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet
Bjørn Kilskar
03.04.2020 Samordnet rapportering for 2020 er åpnet
Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til NIF innen 30.04.20.
Bjørn Kilskar
01.04.2020 Kjære Trondheimsidrett!
Vi står nå oppe i en situasjon vi aldri hadde trodd skulle skje. All idrettslig aktivitet er stoppa. Dette rammer oss på ulikt vis. Signalet fra myndighetene er at etter en periode med sosial distansering så vil mye åpnes opp igjen, men vi må forvente mye sjukdom i lang tid framover. Så er spørsmålet hvordan skal vi planlegge for at oppgavene våre skal fortsette uten at sjukdom stopper idrettslagets virksomhet?
Gina Thrane
27.03.2020 TILSYN OG VERTSKAP I KOMMUNALE IDRETTSHALLER, SAMARBEID MED IDRETTEN
I budsjettet for 2011 ble det vedtatt at Trondheim kommune og idretten må samarbeide for å sikre økt bruk av idrettshallene. Ordningen har pågått i ni år og har i løpet av denne perioden blitt utvidet og evaluert. Ordningen skal utvides med to nye haller og videreføres for perioden 2020 - 2022.
Gina Thrane
25.03.2020 Nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets
Les nyhetsbrev for mars 2020
Gina Thrane
25.03.2020 Tilbud om gratis juridisk bistand til trøndersk idrett
Trøndelag idrettskrets har inngått en tidsbegrenset avtale med et lokalt advokatkontor om faglig bistand til idrettslag og særkretser/regioner som trenger dette i tilknytning til juridiske spørsmål som måtte dukke opp i forbindelse med «Koronasituasjonen».
Gina Thrane
23.03.2020 Trondheim stenger alle fotballbaner
Trondheim kommune vil nå stenge alle kommunale idrettsanlegg og fotballbaner på grunn av korona-situasjonen.
Bjørn Kilskar
19.03.2020 Til alle frivillige som vil gjøre en innsats i Trondheim
Takk for deres raushet! De siste dagene har Trondheim kommune fått veldig mange henvendelser fra innbyggere som tilbyr sin hjelp. Lagånden står sterkt i byen vår, det er det ingen tvil om. Og kommunen setter enorm pris på alle som nå vil bruke tiden sin til å hjelpe til.
Gina Thrane
18.03.2020 Ti råd til våre idrettslag
Trøndelag idrettskrets har laget ei liste over råd til trøndersk idrett
Bjørn Kilskar
18.03.2020 Våre ansatte har hjemmekontor
Vår administrasjon følger de anbefalte retningslinjene som Norges Idrettsforbund har sendt til sine ansatte.
Bjørn Kilskar
18.03.2020 NIF har laget samleside om koronasituasjonen
For at det skal være enklere for alle organisasjonsledd i norsk idrett å holde seg fortløpende orientert om koronasituasjonen har Norges idrettsforbund laget en samleside som oppdateres jevnlig.
Bjørn Kilskar
16.03.2020 Juridiske konsekvenser for idretten som følge av koronaviruset
Utbruddet av koronaviruset innebærer ulike konsekvenser for idretten, også av juridisk karakter. På NIFs nettsider kan du lese relevant informasjon av juridisk karakter for organisasjonsledd i NIF
Gina Thrane
12.03.2020 NIF. All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning!
Gjelder fra i dag 12.mars kl 1800. Alle kommunale idrettsanlegg i Trondheim stenges fra i dag 12.mars kl 1600.
Bjørn Kilskar
12.03.2020 Korona- hva gjør vi?
Mange idrettslag avlyser nå all aktivitet. Idrettsrådet mener at vi alle må gjøre det vi kan for å redusere smittespredning? og vår anbefaling er at alle lag stanser sine aktiviteter inntil videre.
Gina Thrane
10.03.2020 Koronavirus- informasjon fra NIF til klubber og idrettslag
OPPDATERT 10. mars kl 11.20. Norges idrettsforbund har god dialog med norske helsemyndigheter og vurderer koronavirus-situasjonen både i Norge og i resten av verden fortløpende. Vi oppfordrer våre organisasjonsledd om å følge de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider og Utenriksdepartementet generelle reiseråd til utlandet.
Gina Thrane
09.03.2020 Koronavirus - råd fra Trondheim kommune til arrangører
Trondheim kommune har gitt anbefaling om hvordan arrangører av større arrangementer skal forholde seg for å hindre spredning av koronavirus.
Bjørn Kilskar
28.02.2020 Kommunal hallfordeling sesongen 2020-2021. Søknadsfrist 1.april
Hallfordelingsgruppa starter nå arbeidet med kommunal hallfordeling sommer 2020 og sesongen 2020-2021.
Bjørn Kilskar
28.02.2020 Fordeling gymsaler og skolebasseng 2020-2021. Søknadsfrist 1.april
Idrettslagene søker direkte til kommunen om treningstid i anleggene.
Bjørn Kilskar
12.02.2020 Nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets
Les nyhetsbrev februar 2020
Gina Thrane
27.01.2020 Nyhetsbrev- paraidrett Møre og Romsdal/Trøndelag: JANUAR 2020
Nå kan du lese årets første nyhetsbrev paraidrett (idrett for funksjonshemmede) for Møre og Romsdal/Trøndelag. Det er mye som skjer i Trondheim!
Gina Thrane
23.01.2020 Loven vår er oppdatert
Lov for IRT er nå oppdatert iht ny lovnorm vedtatt av NIF gjeldende fra 1.jan 2020.
Bjørn Kilskar
21.01.2020 Fordeling svømmehaller 2020 avholdt 9.desember
Særkretser representerte sine idrettslag i møtet.
Bjørn Kilskar
21.01.2020 Fordeling kommunale baner sommer 2020 avholdt 13.jan
Særkretser representerte sine idrettslag i Trondheim i møtet.
Bjørn Kilskar
09.01.2020 Søk midler til inkludering i idrettslag for 2020
Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF), gjennom Idrettsrådet i Trondheim kan søke. Søknadsfrist 5. februar
Gina Thrane
07.01.2020 Hjemmesiden vår er nede for telling...
Sportz har dessverre hatt et uhell i forbindelse med oppgradering av hjemmesiden rett før jul. Alle oppdateringer / nyheter lagt ut siden tidlig i mars 2019 er dessverre slettet!!!
Bjørn Kilskar
30.09.2019 Camilla Mattson er årets ildsjel i Trondheim 2019!
Idrettsrådet gratulerer så mye! Prisutdelingen vil foregå på Idrettens Hederskveld 1. november. Prisutdelingen er åpen for alle.
Bjørn Kilskar
30.09.2019 Idrettens hederskveld 2019
Fredag 1.november er det Idrettens Hederskveld for tiende gang. Vi skal sette pris på store prestasjoner i toppidrett, gode arrangementer, idrettsmerkevinnerne våre, unge stipendvinnere og selvsagt Ildsjelene fra alle Trønderske kommuner. Etter pris- og stipendutdelingen er det Festmiddag med flotte artister og noen overraskelser.
Bjørn Kilskar

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift