Idrettsrådet i Trondheim

Om idrettsrådet

Om idrettsrådet
 

Idrettsrådet i Trondheim (IRT)

De fleste kommunene i Norge har sitt idrettsråd. De 366 idrettsrådene utgjør et ledd i NIFs organisasjonsstruktur. Idrettsrådet i Trondheim (IRT) består av alle idrettslag i Trondheim kommune som er tilsluttet NIF. 

Alle klubber og idrettslag i Trondheim blir automatisk medlem av idrettsrådet når de blir tatt opp som klubb i NIF.

Hovedoppgaven vår er kort fortalt å arbeide for best mulige forhold for idretten og å være et samordningsorgan for idretten i kommunen. Idrettsrådets oppgaver og mandat er forankret i NIFs lov, ref. kap.8. Videre er det slik at ethvert idrettsråd har sin lov, som bygger på en såkalt basis-lovnorm for idrettsråd.
Felles for alle idrettsråd er at de skal:

  • Arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen
  • Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
  • Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke
  • Være en arena for samarbeid mellom lagene og de kommunale myndigheter
  • Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
  • Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang 

På årsmøtet velger klubbene i Trondheim vårt styre som ivaretar samarbeidet med kommunen på vegne av idretten.  

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift