Idrettsrådet i Trondheim

Støtte fra Trondheim kommune

Støtte fra Trondheim kommune

Klubber og idrettslag i Trondheim mange muligheter til å søke om tilskudd og støtte fra Trondheim kommune.
Her finner dere lenke til oversikt, søknadsfrister og søknadsskjema for de ulike ordningene:Kommunale tilskudd - oversikt

Merk: For å kunne søke om kommunal støtte må klubben være registret i aktorbasen i Trondheim kommune (Gjelder foreløpig ikke alle ordninger, men å sikt vil dette være krav ved alle typer søknader.)

Her finner dere en kort beskrivelse av de ulike støtteordningene. Vi anbefaler dere å gå inn på lenkene "Mer info" under hver støtteordning.

Inkludering og aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Formålet med ordningen er at mennesker med funksjonshemming skal få mulighet til deltakelse og medvirkning i lag og organisasjoner, på linje med andre.
Søknadsfrist er 1. desember for aktiviteter påfølgende år.
Mer info

Spillemidler til anlegg
Klubben kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg.
Søknadsfrist - 01. september hvert år - Innmelding av nye søknader for 2021 til Trondheim kommune
Søknadsfrist - 01. oktober hvert år - spillemiddelsøknad (elektronisk søknad).
Mer info

Se forøvrig presentasjonene som ble benyttet i det årlige spillemiddelseminaret i mai 2015
Spillemiddelseminar
CSK cageball - eksempel på søknad

Kommunal støtte til idrett - hovedfordeling
Klubben kan søke om tilskudd til aktivitet, drift av egne anlegg, anleggstøtte og leie av treningstid for barn og unge i private anlegg. Aktivitetsstøtten skjer på bakgrunn av informasjon som lagene har registrert gjennom den årlige idrettsregistreringen.
Søknadsfrist - 1. juni
Mer info

Arrangementstøtte
Klubben kan søkes om støtte til alle idrettsarrangement uansett størrelse.
Søknadsfrist - 1. desember for 1. halvår og 1. juni for 2. halvår.
Mer info

Støtte til utstyr private anlegg
Klubbene kan søke om støtte til innkjøp av utstyr i sine private anlegg.
Søknadsfrist - 1.juni
Mer info

Trondheim kommunes idrettsstipend
Idrettsstipendet skal gi unge utøvere muligheten til å utvikle seg innen for sin gren. Stipendet kan benyttes til trenerhjelp, deltakelse på samlinger og konkurranser, samt til nødvendig utstyr.
Søknadsfrist - 1. juli hvert år.
Mer info

Kulturfondet
Større nasjonale og internasjonale arrangementer kan være aktuelle for støtte fra kulturfondet, ref. veiledning til arrangementstøtten på kommunens side. Dersom klubben mener arrangementet bør få støtte fra kulturfondet skal det søkes om dette til samme sted som arrangementstøtten; nemlig enhet for idrett og friluftsliv.
Ta kontakt med enhet for idrett og friluftsliv i Trondheim kommune så tidlig som mulig. Det er ingen søknadsfrist, men tildeling av støtte skal behandles politisk i hvert enkelt tilfelle.
Mer info

Drift av aktiviteter og åpne møteplasser for ungdom
Klubber kan søke om tilskudd til utstyr og drift av åpen hall til helgeaktiviteter for ungdom. Kommunen stiller fritidsklubblokaler, skoler, skolens gymsaler og idrettshaller gratis til disposisjon.
Ingen søknadsfrist
Mer info

Tiltak i friområder
Klubber og lag kan søke om engangsstøtte for vedlikeholdsarbeid, investering eller drift i friområder i kommunen.
Ingen søknadsfrist
Mer info

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift