Idrettsrådet i Trondheim

Idrettens prioritetsliste anlegg i Trondheim

Idrettens prioritetsliste anlegg i Trondheim

Bystyret vedtok i 2006 at rådmannen i samarbeid med idretten skulle lage en prioriteringsplan som grunnlag for en opptrapping av utbygging av idrettsanlegg. På bakgrunn av dette vedtok årsmøtet for Idrettsrådet i Trondheim i 2006 å sette ned et bredt sammensatt prioriterings-utvalg blant idrettene i byen. Utvalget utarbeidet en omforent prioriteringsliste for bygging av nye idrettsanlegg i Trondheim. Denne ble fremmet for byens politikere. Arbeidet med å prioritere behovene er nå tatt fast inn i Idrettsrådets handlingsplan. Idretten har besluttet at idrettsrådet årlig skal rullere prioriteringslisten og rapportere til kommunens politikere.

Prioriteringsliste 2023-2024 (rullering høst 2022)
Kriterier PRIOR 2023-2024, vedtak årsmøte IRT 9. mai 2022
Brev sendt særkrets og særforbund vedr innspill, sendt 200922

Gjeldende prioriteringsliste 2022-2023 (rullering høst 2021)
Idrettens prioritering av anleggsbehov i Trondheim 2022-2023. 200122. Rapport m vedlegg
Andre anleggsbehov i Trondheim - rangert liste 2022-2023. 200122
Andre anleggsbehov i Trondheim - alfabetisk og urangert liste 2022-2023. 200122
Kriterier PRIOR 2022-2023, vedtatt årsmøte IRT 210621
Brev med anmodning om innspill fra særidrettene, sendt 020721


Tidligere års PRIOR-lister:
Idrettens prioritering av anleggsbehov Trondheim 2021-2022, 030221 (rullering høst 2020)
Idrettens prioritering av anleggsbehov Trondheim 2020-2021, vedtatt 161219 (Rullering høst 2019)
Idrettens prioritering av anleggsbehov Trondheim 2019-2020, vedtatt 241018 (Rullering høst 2018)
Idrettens prioritering av anleggbehov i Trondheim 2018-2019, 260218 (rullering høst 2017)
Idrettens prioritering av anleggbehov i Trondheim 2017-2018, 11.01.17 (rullering høst 2016)
Idrettens prioritetsliste 2016 (rullering høst 2015)
(Merk: Det mangler ikke rapport fra 2015. Vi har bare endret årstall på rapporten slik at denne samsvarer med tidspunkt for utsendelse og gyldighet)
Idrettens prioritetsliste 2014 (rullering høst 2014)
Idrettens prioritetsliste 2013 (rullering høst 2013)
Idrettens prioritetsliste 2012 (rullering høst 2012)
Idrettens prioritetsliste 2011 (rullering høst 2011)
Idrettens prioritetsliste 2010 (rullering høst 2010)
Idrettens prioritetsliste 2009 (rullering høst 2009)
Idrettens prioritetsliste 2008 (rullering høst 2008)
Idrettens prioritetsliste 2007 (rullering høst 2007)
Idrettens prioritetsliste 2006 (rullering høst 2006)

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift