Idrettsrådet i Trondheim

Fordeling kommunale anlegg

Fordeling kommunale anlegg

Generelt om fordeling av kommunal rammetid i idrettsanlegg

  • Fast treningstid i kommunale idrettsanlegg / kommunal treningstid i Trondheim fordeles kun til klubber som er medlem av Norges Idrettsforbund Idrettsrådet i Trondheim og som har hovedsesong/primæraktiviteten i den anleggskategorien det er snakk om.
  • Fordelingen baserer seg på registrert aktivitet i den enkelte særkrets via den årlige idrettsregistreringen. (siste tilgjengelige godkjente tall fra NIF)
  • Barn og unge under 20 år og idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse (paraidrett) skal gis prioritet i tildeling av gunstig tid til trening og konkurranser i anleggene.
  • Fordelingsmøtet innen den enkelte anleggskategori beslutter detaljkriterier for fordeling.
  • Rammetid og arrangementer fordeles særkretser via et formelt fordelingsmøte for hver kategori: Baner(utendørsanlegg) sommer ca 15.januar og vinter ca 15.oktober, idrettshaller ca 25.mai, kunstisanlegg ca 15.juni og svømmehaller ca 15.desember.
  • Fordelingsmøtet består av idrettsrådet, kommunen, særkretser som har primæraktivitet i den aktuelle anleggskategorien og representanter fra anleggseiere(etter behov). Idrettsrådet leder arbeidet i gruppa / møtet.
  • Gymnastikksaler, skolebasseng og andre kommunale lokaler fordeles via "Bookingbasen"
  • Se detaljer for den enkelte anleggskategori i egen fane.

Det vil hele tiden, også etter "gjeldend fordeling" av anlegg, være behov for justering av arrangementliste og kanskje rammetider. Det vil imidlertid ikke bli foretatt endringer uten at dette er drøftet/avklart med de kretsene som blir berørt. De listene som er lagt på våre sider viser resultatet av fordelingsmøtene, men vil IKKE bli oppdatert ut over sesongen.

Trondheim kommune har egen side med informasjon blant annet om kommunale idrettsanlegg og generelle prosedyrer for søknad og bruk. Der det er mangelfull informasjon, gjelder prosedyrene dere finner her på idrettsrådets hjemmeside. Kommunen oppdaterer rammefordeling og arrangementlister i sitt bookingsystem (HANO) på sine hjemmesider.

Anbefalte treningstider barn og unge
Idrettsrådets årsmøte 14.mars 2016 vedtok følgende anbefalte treningstider for barn(6-12 år) og ungdom(13-19 år)

Barn (6-12 år) man-fre kl 16:00-20:00
Ungdom (13-19 år) man-fre kl 16:00-21:00
Barn helg før 17:00
Ungdom helg før 19:00

Det vil i noen tilfeller være nødvendig å fravike anbefalingene, men anbefalte treningstider skal som hovedregel etterleves
Alle idrettslag bes om å innarbeide anbefalingene i klubbenes retningslinjer.

Se hele saken og vedtaket her: Anbefalte treningstider barn og unge

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift