Idrettsrådet i Trondheim

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Idrettsrådet er ansvarlig for årlig fordeling av LAM til klubbene i Trondheim. Kriterier for fordeling vedtas som egen sak på vårt årsmøte. Fordelingen godkjennes av Trøndelag idrettskrets og utbetaling fra NIF kommer normalt i oktober/november hvert år. Støtten utbetales hovedlaget, bortsett fra støtte til NIF-godkjent allidrett som utbetales direkte til allidrettsgruppa i idrettslaget. Mer info om støtten finner dere her: Støtteordninger NIFs hjemmeside

Fordeling i Trondheim

2021
KUDs tildelingsbrev til NIF LAM 2021
NIFs anbefalinger til idrettsråd LAM 2021
Vedtak kriterier fordeling LAM i Trondheim 2021, IRT årsmøte 21. juni 2021
Tildelingsbrev leder idrettslag i Trondheim, 29. nov 21
Detaljfordeling IL Trondheim 2021. Godkjent av TRIK/NIF 10. nov

2021 - ekstraordinær tildeling
KUDs tildelingsbrev til NIF ekstraordinær LAM 2021
NIFs anbefalinger til idrettsråd ekstraordinær LAM 2021
Vedtak kriterier fordeling ekstraordinær LAM 2021, vedtatt styremøte IRT 21. okt 21
Tildelingsbrev leder idrettslag i Trondheim, 29. nov 2021
Detaljfordeling IL Trondheim 2021. Godkjent av TRIK/NIF 11. nov

2020
Forskuttering av 66% støtte LAM ca 1.juni, info på epost IL 190620
Vedtak kriterier fordeling LAM i Trondheim 2020, 160620
Tildelingsbrev leder IL 24.nov
Detaljfordeling IL Trondheim 2020. Godkjent av TRIK/NIF
KUDs føringer LAM 2020
NIFs anbefalinger LAM 2020

2019
Vedtak kriterier fordeling LAM i Trondheim 2019
Tildelingsbrev klubbleder 15.nov 2019
Detaljfordeling klubber 2019. Godkjent av Trøndelag idrettskrets/NIF 13.nov
KUDs føringer LAM 2019
NIFs retningslinjer LAM 2019

2018
justert 7.nov presisering støtte til funksjonshemmede
Vedtak kriterier fordeling LAM i Trondheim 2016
Tildelingsbrev klubbleder 28.okt 2016
Detaljfordeling LAM klubber 2016. Utbetalt før 28.okt.16
KUDs føringer LAM 2016
NIFs retningslinjer LAM 2016

2015
Vedtak kriterier fordeling LAM i Trondheim 2015
Tildelingsbrev klubbleder 2015 2.nov 15
Detaljfordeling LAM klubber 2015. Utbetalt 22.okt 15

2014
Vedtak kriterier fordeling LAM i Trondheim 2014
Tildelingsbrev klubbleder 2014
Fordeling klubber 2014

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift