Idrettsrådet i Trondheim

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Idrettsrådet er ansvarlig for årlig fordeling av LAM til klubbene i Trondheim. Prinispper for fordeling vedtas som egen sak på vårt årsmøte. Fordelingen godkjennes av Sør-Trøndelag idrettskrets og utbetaling fra NIF kommer normalt i september / oktober hvert år. Støtten utbetales hovedlaget, bortsett fra støtte til NIF-godkjente idrettsskoler / Sportmix som utbetales direkte til idrettsskolen. Mer info om støtten finner dere her: Støtteordninger NIFs hjemmeside

Fordeling i Trondheim

2020
Forskuttering av 66% støtte LAM ca 1.juni, info på epost IL 190620
Vedtak kriterier fordeling LAM i Trondheim 2020, 160620
Tildelingsbrev leder IL 24.nov
Detaljfordeling IL Trondheim 2020. Godkjent av TRIK/NIF
KUDs føringer LAM 2020
NIFs anbefalinger LAM 2020

2019
Vedtak kriterier fordeling LAM i Trondheim 2019
Tildelingsbrev klubbleder 15.nov 2019
Detaljfordeling klubber 2019. Godkjent av Trøndelag idrettskrets/NIF 13.nov
KUDs føringer LAM 2019
NIFs retningslinjer LAM 2019

2018
justert 7.nov presisering støtte til funksjonshemmede
Vedtak kriterier fordeling LAM i Trondheim 2016
Tildelingsbrev klubbleder 28.okt 2016
Detaljfordeling LAM klubber 2016. Utbetalt før 28.okt.16
KUDs føringer LAM 2016
NIFs retningslinjer LAM 2016

2015
Vedtak kriterier fordeling LAM i Trondheim 2015
Tildelingsbrev klubbleder 2015 2.nov 15
Detaljfordeling LAM klubber 2015. Utbetalt 22.okt 15

2014
Vedtak kriterier fordeling LAM i Trondheim 2014
Tildelingsbrev klubbleder 2014
Fordeling klubber 2014

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift