Idrettsrådet i Trondheim

Ishaller og Leangen kunstisbane

Ishaller og Leangen kunstisbane

Fordeling av rammetid i ishaller og Lenagen kunstisbane
Sist oppdatert til sesongen 2022 - 2023

Hvem kan søke?:

 • Rammetid i ishaller og utendørs kunstisanlegg i Trondheim fordeles kun til klubber som er medlem av Norges Idrettsforbund Idrettsrådet i Trondheim og som har hovedsesong/primæraktiviteten i disse anleggene.
 • Merk: Særkretsene søker på vegne av sine klubber/ sin aktivitet i Trondheim. Særkretsene innhenter behov fra klubbene. Klubber uten særkrets kan søke direkte til idrettsrådet(rammetid) / Trondheim bydrift(arrangementer)

Prioriterte aktiviteter:

 • Aktiviteter som har hovedsesong/primæraktiviteten i kunstisanlegg
 • Barn og unge under 20 år og idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse (paraidrett) skal gis prioritet i tildeling av gunstig tid til trening og konkurranser i anleggene.

Info om prosedyrer for fordeling:

 • Idrettsrådet innkaller aktuelle særkretser og informerer om framdrift / forberedelser / frister
 • Kommunen beslutter i dialog med idrettsrådet tilgjengelig rammetid i anleggene.
 • Fordelingen baserer seg på registrert aktivitet i den enkelte særkrets via årlige samordnet registrering.
 • På bakgrunn av innmeldte behov og tilgjengelig ramme utarbeider idrettsrådet forslag til kriterier for fordeling, samt forslag til fordeling av rammetid til kretser
 • Kriterier for fordeling fastsettes i dialog med særkretser og kommuen. Det avholdes ved behov et eget møte for å beslutte dette.
 • På bakgrunn av kriterier, aktivitetstall og innspill fra kretsene beregner idrettsrådet rammetid i ishaller og utarbeider forslag fordeling Leangen kunstisbane.
 • På bakgrunn av rammetid i ishaller utarbeider kretsene i fellesskap forslag detaljfordeling i hallene.
 • Kommunen utarbeider forslag arrangementsliste i samarbeid med særkretsene.
 • Detaljfordeling av rammetiden i ishalle og Leangen kunstisbane og arrangementliste i anleggene besluttes i eget fordelingsmøte rundt 10.juni
  (Arrangementsliste for Leangen kunstisbane besluttes så snart terminlister er klare)
 • Fordelingsmøtene består av idrettsrådet, Trondheim kommune / enhet idrett og friluftsliv, Trondheim bydrift og aktuelle særkretser. Idrettsrådet leder fordelingsmøtene.
 • Særkretsene detaljfordeler deretter sin rammetid ut til sine klubber.
 • Dersom særkretser ikke klarer å benytte all fast tildelt rammetid, skal ledig tid umiddelbart returneres til idrettsrådet for omfordeling. (gjelder ikke enkelttimer som løpende skal omfordeles direkte internt kretsen/mellom kretsene)

Vedtatt fordeling

 • Merk: Det vil hele tiden, også etter "vedtatt fordeling" av anlegg, være behov for justering av arrangementliste og kanskje rammetider. Det vil imidlertid ikke bli foretatt endringer uten at dette er drøftet/avklart med de kretsene som blir berørt. Rammetidsfordeling på hjemmesiden oppdateres løpende ved evt endringer, mens arrangementslistene på hjemmesiden kun viser resultatet av fordelingsmøtene, men vil IKKE bli oppdatert ut over sesongen. Se løpende oppdatert oversikt både rammetid og arrangementer i kommunens bookingsystem i HANO .
 • Sør-Trøndelag Ishockeykrets og Sør-Trøndelag skøytekrets oppdaterer også rammefordeling og arrangementlister løpende i sine oversikter på hjemmesidene.

Ledig tid i ishaller

Ta kontakt med Sør-Trøndelag ishockeykrets v/ Line Kuvås.
Kontaktinfo:stihk@online.no, mobil 97108525.

Trondheim kommune har egen side med informasjon om blant annet kommunale idrettsanlegg og generelle prosedyrer for søknad og bruk. Der det er mangelfull informasjon på kommunens side gjelder prosedyrene dere finner her på idrettsrådets hjemmeside.

Anbefalte treningstider barn og unge

Idrettsrådets årsmøte 14.mars 2016 vedtok følgende anbefalte treningstider for barn(6-12 år) og ungdom(13-19 år)

Barn (6-12 år) man-fre kl 16:00-20:00
Ungdom (13-19 år) man-fre kl 16:00-21:00
Barn helg før 17:00
Ungdom helg før 19:00

Det vil i noen tilfeller være nødvendig å fravike anbefalingene, men anbefalte treningstider skal som hovedregel etterleves
Alle idrettslag bes om å innarbeide anbefalingene i klubbenes retningslinjer.
Se hele saken og vedtaket her: Anbefalte treningstider barn og unge


Her finner du annen nyttig informasjon om isbaner, istider og annen tilrettelegging for skøyteaktiviteter i Trondheim og omegn:
Sør-Trøndelag skøytekrets

Skøyteis i Trondheim
Kart over skøytebaner Trondheim - info status preparering
(interaktivt kart som viser sist den enkelte bane er brøytet og vannet)

Sesongen 2022-2023
Innkalling og forberedelser - frister (sendt ut 240422)
Referat fordelingsmøte 9. juni, korr 130622
Vedtak kriterier fordeling istid 2022-2023, 250522
Ramme istid tildelt fra TK 050522
Aktivitetstall isidretter og beregnet ramme krets ishall 2022-2023 310522
Vedtak detaljfordeling Leangen kunstisbane 2022-23
Arrangementliste Leangen kunstisbane 2022-2023, 130922
Vedtak detaljfordeling ishaller 2022-23
Arrangementliste ishaller 2022-2023, 020522
Banekart Leangen kunstisbane

............................................................................
Tidligere års fordelinger
Sesongen 2021-2022

Innkalling og forbederelser (sendt ut 26. april)
Vedtak kriterier fordeling 2021-2022, 100521
Referat fordelingsmøte 10. juni 2021, korr 170621
Besluttet ramme kunstis fra TK, 110621, korr 170621
Aktivitetstall krets isidretter 31.12.20, pr 26. mai
Besluttet ramme krets ishall 2021-2022, just 110621 disp noe publikumstid, korr 170621
Vedtak detaljfordeling ishaller, 110601
Fordeling ishall dagtid 2021-22, 280621
Vedtak arrangementliste ishall 2021-2022, 100621 170621
Vedtak detaljfordeling Leangen kunstisbane, 100621
Vedtak arrangementliste Leangen kunstisbane 2021-2022 pr 22. okt
Brev fra STSK vedr sikkerhet Leangen kunstisbane

Sesongen 2020-2021
Referat fordelingsmøte 10.juni
Deltakerliste 10.juni
Vedtatte kriterier 2020-2021
Aktivitetstall og beregnet ramme kunstis haller 2020-2021 Pr 27/5
Sesong og åpningstider i anleggene 2020-2021
Vedtak detaljfordeling ishaller 2020-2021
Vedtak rammefordeling Leangen kunstisbane 2020-2021
Vedtak arrangementsliste ishaller 2020-2021
Banekart Leangen kunstisbane

Sesongen 2019-2020

Referat fordelingsmøte 12.juni
Deltakerliste fordelingsmøte 12.juni
Vedtak åpningstider og rammetid kunstis 2019-2020
Kriterier og prosedyrer fordeling vedtatt for sesongen 2019-2020
Vedtatt detaljfordeling ishaller 2019-2020
Vedtatt detaljfordeling Leangen kunstisbane 2019-2020
Banekart Leangen kunstisbane
Arrangementsliste ishaller 2019-2020, pr 120619. (NB! Lista på denne siden vil ikke bli oppdatert ved evt senere endringer. Se HANO/ STIHK for løpende oppdatert liste)


Sesongen 2018/2019

Referat fordelingsmøte 11.juni
Deltakerliste fordelingsmøte 11.juni
Tildelt ramme fra TK, fordelt rammetid kretser ishaller og aktivitetstall benyttet 2018-19, pr 070618
Kriterier og prosedyrer fordeling vedtatt for sesongen 2018-.2019
Vedtatt sommeris 2018
Vedtatt detaljfordeling ishaller 2018-19
Vedtatt detaljfordeling Leangen kunstisbane 2018-19
Banekart Leangen kunstisbane
Arrangementsliste ishaller 2018-19, pr 200618.

Sesongen 2017/2018
Fordelingsmøte 2 - 12.okt 2017
Referat fordelingsmøte 2 - 191017. Leangen kunstis stor flate
Deltakerliste 191017
Vedtak rammetid uteanlegg 2017-18, etter indre bane er islagt (pr 200118) (Justert i brukermøte 110118)
Arrangementliste utebane 2017-18 (151117)
Banekart Leangen kunstisbane

Fordelingsmøte 1 - 12.juni 2017
Referat fordelingsmøte 1 - 120617, korrigert 270617
Deltakerliste 120617
Tildelt rammetid kunstis total 2017-18
Vedtatt sommeisfordeling 2017
Vedtak detaljfordeling kunstis i ishaller 2017-18
(260617)
Vedtak rammetid uteanlegg 2017-18, fram til stor isflate er islagt
Vedtatt arrangementliste ishaller 2017-18

Sesongen 2016/2017

Referat fordelingsmøte 1 - 15.april
Deltakerliste møte 1
Vedtatte kriterier og prinsipper fordeling kunstis 2016/2017
Aktivitetstall lagt til grunn for fordeling 2016/2017
Referat fordelingsmøte 2 - 14.juni
Deltakerliste møte 2
Tilgjengelig ramme og åpningstider i anleggene 2016/2017
Vedtatt rammetid kretser ishaller 2016/2017
Vedtak detaljfordeling ishaller kretser 2016/2017
Vedtak detalfordeling hurtigløpsbane fram til stor isflate er klar (ca 1.jan 2017)
Vedtatt arrangementsliste 2016/2017, pr 14.juni

Sesongen 2015/2016
Referat fordelingsmøte 1 - kunstis 2015/16
Vedtatte kriterier og prinsipper fordeling kunstis 2015/16
Tilgjengelig ramme ishaller 2015/16
Vedtak rammetid kretser kunstis 2015/16
Referat fordelingsmøte 2 - kunstis 2015/16
Vedtak detaljfordeling kunstis kretser 2015/16
Vedtak arrangementer / sperret tid ishaller 2015/16

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift