Idrettsrådet i Trondheim

Svømmehaller

Svømmehaller

Fordeling treningstid i svømmehaller i Trondheim

Hvem kan søke?:

 • Treningstid i svømmehaller i Trondheim fordeles kun til klubber som er medlem av Norges Idrettsforbund Idrettsrådet i Trondheim og som har hovedsesong/primæraktiviteten i disse anleggene. Andre klubber som har vannaktiviteter kan få tildelt noe tid til tilvenning / sikkerhetskurs.
 • Merk: Særkretsene søker på vegne av sine klubber/ sin aktivitet i Trondheim. Særkretsene innhenter behov fra klubbene. Klubber uten særkrets kan søke direkte til idrettsrådet.

Prioriterte aktiviteter:

 • Aktiviteter som har hovedsesong/primæraktiviteten i svømmehall. (Svømming, dykking og triatlon)
 • Vannaktiviteter med behov for tilvenning / sikkerhetskurs under trygge forhold. (Seiling og padling)
 • Barn og unge under 20 år og idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse (paraidrett) skal gis prioritet i tildeling av gunstig tid til trening og konkurranser i anleggene.

Søknadsfrist:

 • ca 15. oktober for påfølgende kalenderår

Info om prosedyrer for fordeling:

 • Kommunen beslutter tilgjengelig rammetid (timer til fordeling) i kommunens budsjett. Det er kun tid i Husebybadet og Pirbadet, samt evt ledig tid i skolebasseng som inngår i fordelingen. Skolebasseng fordeles samtidig med gymnastikksaler via kommunens bookingbase med søknadsfrist 1.april.
  (Vedr skolebasseng. Se info under fanen: "Idrettsanlegg" > "Fordeling gymnastikksaler, skolebasseng og lokaler")
 • Idrettsrådet utlyser og sender ut info til aktuelle særkretser med kopi til klubber rundt 1. oktober
 • Fordelingen baserer seg på registrert aktivitet i den enkelte særkrets via den årlige idrettsregistreringen. (siste tilgjengelige godkjente tall fra NIF)
 • På bakgrunn av innmeldte behov og tilgjengelig ramme utarbeider idrettsrådet forslag til kriterier for fordeling, samt forslag til fordeling av rammetid til kretser og arrangementer. Merk: Kretser/klubber skal selv innen 1.sept avklare med anleggseier dato / rammer for evt arrangementer i påfølgende kalenderår.
 • Kriterier for fordeling, rammetid og arrangementliste behandles og besluttes i et eget fordelingsmøte rundt 25. okt. Fordelingsmøtet består av idrettsrådet, Trondheim kommune / enhet idrett og friluftsliv, Trondheim bydrift, repr fra anleggene og aktuelle særkretser. Aktiviteter uten særkrets kan stille med representant(er) på vegne av klubbene i byen. Idrettsrådet leder fordelingsmøtet.
 • Særkretsene detaljfordeler deretter sin rammetid ut til sine klubber.

Vedtatt fordeling

 • Merk: Det vil hele tiden, også etter "vedtatt fordeling" av anlegg, være behov for justering av arrangementliste og kanskje rammetider. Det vil imidlertid ikke bli foretatt endringer uten at dette er drøftet/avklart med de kretsene som blir berørt. De listene som er lagt på våre sider viser resultatet av fordelingsmøtene, men vil IKKE bli oppdatert ut over sesongen.

Trondheim kommune har egen side med informasjon om blant annet kommunale idrettsanlegg og generelle prosedyrer for søknad og bruk. Der det er mangelfull informasjon på kommunens side gjelder prosedyrene dere finner her på idrettsrådets hjemmeside.

Anbefalte treningstider barn og unge

Idrettsrådets årsmøte 14.mars 2016 vedtok følgende anbefalte treningstider for barn(6-12 år) og ungdom(13-19 år)

Barn (6-12 år) man-fre kl 16:00-20:00
Ungdom (13-19 år) man-fre kl 16:00-21:00
Barn helg før 17:00
Ungdom helg før 19:00

Det vil i noen tilfeller være nødvendig å fravike anbefalingene, men anbefalte treningstider skal som hovedregel etterleves
Alle idrettslag bes om å innarbeide anbefalingene i klubbenes retningslinjer.
Se hele saken og vedtaket her: Anbefalte treningstider barn og unge

Svømmehallfordeling 2022 (gjeldende)
Innkalling møte 25. okt 21
Referat fordelingsmøte 25. okt 21
Deltakerliste møte 25. okt
Aktivitetstall pr 31.12.20
Aktivitetsutvikling idretter svømmehall 2019 > 2020
Vedtak kriterier / føringer fordeling av rammetid svømmehall 2022
Innmeldte behov sømmehall 2022
Vedtak rammetildeling svømmehall 2022
Begrunnelse forslag rammetid 2022
Godkjente arrangementer svømmehall 2022
Status forbruk Pirbadet pr 15. okt - Vedtak omfordeling
Vedtatt fordeling skolebasseng 2021-2022

Svømmehallfordeling 2021
Referat møte 9.des
Deltakerliste møte 9.des
Begrunnelse rammefordeling og vedtatte føringer for bruk/uttak
Vedtak rammefordeling svømmehall 2021
Godkjente stevner 2021
Timefordeling Pirbadet pr 1.des - vedtak omfordeling timer
Aktivitetstall 31.12.2019
Aktivitetsutvikling 2018 - 2019
Oversikt over vedtatt fordeling skolebasseng og Klæbu svømmehall 2020-2021 pr 9.des
Ekstra svømmetimer Pirbadet sommer 2021, vedtak 110521


Svømmehallfordeling 2020
Referat møte 9.des
Deltakerliste møte 9.des
Avklaringer fra Pirbadet - momenter fra møtet
Vedtak rammefordeling svømmehall 2020
Godkjente stevner 2020
Oversikt over fordeling skolebasseng og klæbu svæmmehall 2019-2020, pr des 2019
Begrunnelse forslag rammefordeling
Aktivitetstall og aktivitetutvikling
Timebruk Pirbadet 2019, pr 1.des

Tidligere års fordelinger

Svømmehallfordeling 2019
Innkalling fordelingsmøte 10.des
Referat fordelingsmøte 10.des
Deltakerliste fordelingsmøte 10.des
Vedtatt rammefordeling svømmehall 2019
(Merk: Svømmekrets og dykkerkrets har etter møtet inngått avtale om bytting av 30 timer mellom hovedbasseng og opplæringsbasseng i Pirbadet)
Begrunnelse og føringer forslag rammetildeling 2019
Godkjent arrangementsliste svømmehaller 2019
Aktivitetstall og aktivitetsutvikling 2016-2017
Timeforbruk i Pirbadet 2018, pr 20.nov
Oversikt over fordeling / tilgjengelige tid skolebasseng sesongen 2018/19


Svømmehallfordeling 2018
Innkalling møte 11.des
Referat møte 11.des.17
Deltakerliste møte 11.des.17
Aktivitetstall og aktivitetsutvikling 2015-2016
Vedtatt rammefordeling svømmehall 2018
Begrunnelse forslag rammetildeling 2018
Godkjent arrangementsliste svømmehall 2018
Oversikt over fordeling / tilgjengelige tid skolebasseng sesongen 2017/18


Svømmehallfordeling 2017
Referat møte 12.des
Deltakerliste møte 12.des
Vedtatt rammefordeling svømmehall 2017
Vedtatt arrangementsliste svømmehall 2017
Gjeldende fordeling skolebasseng 2016/17
Presentasjon TK/IF
Aktivitetsutvikling 2006 - 2015

Svømmehallfordeling 2016
Referat fordelingsmøte svømmehaller 14.des.15
Deltakerliste fordelingsmøte 14.des
Vedtak rammetid og arrangementer svømmehaller 2016
Skolebasseng gjeldende fordeling 2015-16
Aktivitetstall 31.12.2014
Aktivitetsutvikling 2006 - 2014

Svømmehallfordeling 2015
Referat fordelingsmøte svømmehaller 2015
Deltakerliste fordelingsmøte svømmehaller
Vedtak rammefordeling svømmehaller 2015
Vedtak arrangementer svømmehaller 2015

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift