Idrettsrådet i Trondheim

Idrett for funksjonshemmede / paraidrett

Idrett for funksjonshemmede / paraidrett

Ønsker du oversikt over idrett og idrettslag for funksjonshemmede i Trondheim kan du kontakte informasjons- og fagkonsulent idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse, Per Einar Johannessen på e-post eller tlf: 92 40 28 03. Ønsker du selv å bli kontaktet kan du fylle ut dette skjemaet. Det sendes regelmessig ut nyhetsbrev om kommende aktiviteter i midtnorge som finner på idrettsforbundets hjemmeside HER

Se Trondheim kommunes hjemmesider for tilskudd til tiltak for inkludering av funksjonshemmede i idrettslag i Trondheim.
Stiftelsen Sophies Minde Stiftelsen har gjennom flere år hatt en ordning som gir mulighet for bevegelseshemmede og frivillige organisasjoner, foreninger ol som gjennomfører tiltak for denne gruppen, å søke om økonomisk støtte til tiltak/deltagelse innen "fritidsområdet", dvs. innen kunst og kultur, fysiske aktiviteter, opplevelser, sosiale møteplasser og lignende. 

Kulturenheten i Trondheim kommune ved KUBA - kultur for barn, har som mål å skape et mangfoldig og inkluderende barnekulturprogram for barn i alle aldre. De arbeider spesielt for at barn som ellers er lite inkludert i kultur- og fritidsaktiviteter skal kunne delta på lik linje med andre barn.Se brosjye med oversikt over deres tilbud/aktiviteter her.

Alle som har barn/unge med nedsatt funksjonsevne, eller av andre grunner har behov for tilrettelegging i fritiden, kan søke om tilrettelagt fritid/støttekontakt.
Søknaden sendes til Barne- og familietjenesten i den bydelen barnet bor. Hvis søknaden innvilges får man et tilbud fra Kulturenheten

Rullestolbasket

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift