Idrettsrådet i Trondheim

Aktivitetsguide

AktivitetsguideHva er en aktivitetsguide?
En aktivitetsguide er en person som arbeider for å få barn og ungdom som står uten et idrettslig tilbud inn i idretten. En meningsfull og aktiv fritid er viktig for alle, og har stor verdi for både voksne og barn. Målgruppen er barn og ungdom som ikke har eller ikke deltar i en idrettsaktivitet i dag.


Hvem kan søke om aktivitetsguide?
Foresatte/foreldre til barn i alderen 6 – 19 år og ungdom i alderen 19 - 26 år som ikke er med på en idrettsaktivitet, men som ønsker et fritidstilbud og fysisk aktivitet, kan søke om aktivitetsguide.


Kanskje vet ikke du eller barnet ditt helt hvilken type idrett han/hun ønsker å prøve? Kanskje er du/dere usikre på hvem dere skal kontakte og hvordan man kommer i gang? Kanskje tenker du at dere ikke har råd til at barnet kan delta i en fritidsaktivitet? Kanskje kan vi finne en løsning sammen?
Det være barn av innvandrere, flyktninger, familier med lav inntekt/betalingsevne, eller andre som av ulike andre grunner ønsker en aktivitetsguide til å hjelpe seg inn i idretten.

Oppfølging fra oss etter mottak av søknad

Idrettsrådet i Trondheim kontakter barnet/familien for videre oppfølging. Det kan være venteliste og idrettsrådet vil prioritere mellom søknadene.
Aktivitetsguide gjennomfører et møte med barnet og familien for å finne ut av ønsker og generell info om deltagelse i idrett. De sjekker også med aktuelle idrettsklubber, treningstid, lokaliteter og kontaktpersoner.


Aktivitetsguiden følger inn i ønsket idrett/klubb, og kan møte på trening med barnet og gjerne evt. foresatte, samt kan bistå med kjøp av utstyr ved behov.
Utgifter til utstyr som er nødvendig for å delta dekkes av midler fra Idrettsrådet i Trondheim for de som ikke har økonomi til det selv.
Ved behov for å få dekket aktivitetsavgift som kreves for å delta, vil idrettsrådet i samarbeid med NAV og idrettslag forsøke å finne en løsning.
Aktivitetsguiden vil følge opp barnet, foresatte og idrettslaget i en periode på ca. 3-6 uker avhengig av behov.

Våre aktivitetsguider


Ayaan Saad fra Somalia, hun har selv brukt aktivitetsguidetilbudet før hun ble med på laget vårt. Hun er 33 år, er gift, går siste året på Trovo og har fire barn. Hun snakker somali og arabisk. Hun jobber som tolk på oppdrag og er siste tilskudd blant aktivitetsguidene. Ayaan har vært i Norge i snart 6 år.

Ibsa Daba er opprinnelig fra Etiopia, har vært i Norge i fem år. Han studerer og jobber ved siden av, han prater Oromo, amharisk, engelsk og er en ressurs på som jobber mest med ungdommer og unge, enslige flyktninger.

Nadifo Mudei kom til Norge som barn og er opprinnelig fra Somalia, hun jobber også som tolk og morsmålslærer. Hun har vært fotballtrener og tillitsvalgt i idretten og kjenner frivilligheten godt. Hun er alenemor til tre barn og jobber aktivt opp mot barnefamilier fra innvandrermiljøer i Trondheim.

Anja Lokheim har en mastergrad i sosialantropologi og har skrevet masteroppgave om frivillig arbeid. Anja jobber aktivt opp mot innvandrermiljøene og lavinntektsfamilier i Trondheim. Hun har tett kontakt med familier og idrettslag. Hun jobber også som frivilligkoordinator ved siden av.

Linda Marie Skjervold er prosjektmedarbeider på kontoret og jobber opp mot idrettslag, frivillige organisasjoner og kommunale etater som vi samarbeider med. Hun har vært med siden april 2019 og var en av de første aktivitetsguidene i Trondheim. Hun ser med glede på hvordan prosjektet vokser. Linda har en datter, hun har erfaring fra lederverv innen idrett og er aktiv som frivillig i flere organisasjoner.


Kontaktperson i Idrettsrådet i Trondheim:
Prosjektansvarlig/ idrettskonsulent: Gina Thrane, gina.thrane@idrettsforbundet.no Tlf: 48207750

Prosjektmedarbeider/ aktivitetsguide: Linda Marie Skjervold, lindamarie.skjervold@idrettsforbundet.no Tlf: 48068864


Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift