Idrettsrådet i Trondheim

Aktivitetsguide

Aktivitetsguide

Hva er en aktivitetsguide?

En aktivitetsguide er en veileder for barn og ungdom som ønsker en idrettsaktivitet. En meningsfull og aktiv fritid er viktig for alle, og har stor verdi for både voksne og barn. Aktivitetsguiden vil hjelpe med å finne en aktivitet, samt kartlegge hvilke behov som må bli møtt for at barnet/ungdommen skal kunne fortsette med idrett. Aktivitetsguiden jobber som brobygger i krysningspunktet mellom frivillighet og det offentlige.


Hvem kan søke om aktivitetsguide?

Foresatte, lærere, frivillige organisasjoner, idrettslag, helsesykepleiere, flyktninghelseteam og andre ressurser rundt barnet kan søke om aktivitetsguide. Vi har kort ventetid når mottatt søknad, og jobber fortløpende med alle søknader som kommer inn.

Det er mange grunner til at man ikke er med, det å få oversikt over tilbud i nærmiljøet når man er ny er ikke lett. Det kan også være økonomiske utfordringer, kulturelle forskjeller og andre årsaker til at man ikke er med. Ønsker man derimot å delta i en fritidsaktivitet, så vil en aktivitetsguide kunne møte familien der de ønsker, gjerne på hjemmebesøk eller på skolen. Våre aktivitetsguider er minoritetsspråklig og ved behov vil foresatte kunne motta veiledning og hjelp på eget språk.

Aktivitetsguiden er klar til å bidra uavhengig av bakgrunn for søknaden, og deltakerne våre er minoritetsspråklige, flyktninger, familier med lav inntekt og andre som av ulike grunner har behov for hjelp inn i organisert idrettsaktivitet.


Hva gjør man om man ønsker en aktivitetsguide?

Du/dere fyller ut en søknad om å få delta.
Skjemaet kan sendes til

Post: Idrettsrådet i Trondheim, Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim
Mail: ir.trondheim@idrettsforbundet.no


Oppfølging fra oss etter mottak av søknad
Idrettsrådet i Trondheim kontakter foresatte/deltakeren så snart som mulig etter mottatt søknad for å avtale møte og kartlegge hva som skal til.

  • Ved behov for å få dekket aktivitetsavgift som kreves for å delta, vil idrettsrådet ved fagansvarlig aktivitetsguide i samarbeid med NAV, andre organisasjoner og idrettslag jobbe for en bærekraftig og langvarig løsning
  • Aktivitetsguide gjennomfører et, eller flere møter med barnet og familien for å finne ut av ønsker og generell info om deltagelse i idrett. Her kan man bruke aktivitetsguiden.no til informasjon på flere språk.
  • Aktivitetsguiden sjekker med aktuelle idrettsklubber, treningstid, lokaliteter og kontaktpersoner.
  • Aktivitetsguiden hjelper foresatte i dialog med idrettslaget, kanskje må man lære en ny app for eksempel.
  • Aktivitetsguiden blir med på trening en eller flere ganger om nødvendig.
  • Aktivitetsguiden kan være med å kjøpe utstyr som må på plass til første trening eller som er nødvendig for å kunne utøve ønsket aktivitet. Utgifter til utstyr som er nødvendig for å delta kan, for de som trenger økonomisk bistand, dekkes av inkluderingsmidler fra Idrettsrådet i Trondheim.
  • Aktivitetsguiden vil følge opp barnet, foresatte og idrettslaget så lenge det er behov for det. Dette varierer fra to til seks uker, og av og til lengre enn det.

Ved behov for å få dekket aktivitetsavgift som kreves for å delta, vil idrettsrådet ved fagansvarlig aktivitetsguide i samarbeid med NAV, andre organisasjoner og idrettslag jobbe for en bærekraftig og langvarig løsning.


Kontakt
Kontaktperson i Idrettsrådet i Trondheim:

Linda Marie Skjervold
Fagansvarlig aktivitetsguide
Lindamarie.skjervold@idrettsforbundet.no
Tlf: 48068864

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift