Idrettsrådet i Trondheim

Informasjon til foreldre/foresatte

Informasjon til foreldre/foresatte

Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er eller skal bli medlem i et idrettslag

Idrettslaget er en demokratisk organisasjon og drives i stor grad av foreldre. For de fleste som deltar handler motivasjonen om å skape gode oppvekstvillkår for barn og unge i eget nærområde. Som frivillig i idretten jobber du uten betaling.
I Norge organiseres idrett gjennom idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund, og foregår utenom skoletid.

Hvorfor er det viktig at du som foresatt engasjerer deg for ditt eget barn?
Å delta i idrett kan være en fin måte for barnet ditt å bli bedre kjent med andre barn og styrke sitt sosiale nettverk. I idretten skapes vennskap og fellesskap på tvers av kjønn, alder og bosted. Når barn møtes utenom skolen, kan vennskap bli sterkere og barna får flere ting de kan snakke sammen om. Idrettsarenaen er en læringsarena for ulike ferdigheter, som f.eks. språk og sosial kompetanse. Idrett, sosial tilhørighet og mestring er viktige faktorer for også å gjøre det bra og trives på skolen.

Det kan være viktig for barnet ditt at du kommer og ser på når han/hun trener. Det samme gjelder turneringer/arrangement klubben/laget deltar på.

Når du kommer og ser på treningen til barnet ditt er det for at du skal se om barnet ditt trives, og om det er noe barnet ditt trenger din støtte til. Det kan også være en fin måte å bli kjent med andre foresatte, og for at treneren kan snakke med deg. Det kan også bli gitt beskjeder som gjelder både deg som foresatt, og barnet ditt.

Det aller viktigste som foresatt er å kunne dele barnets opplevelser, og delta aktivt i dets utvikling. I et barns liv er det mange viktige begivenheter og opplevelser, og mange av disse kommer på fritidsarenaen.

For de som er ny i Norge kan idretten også være en læringsarena for foresatte hvor man lærer språk og utvider nettverket. Det finnes eksempler på at noen skaffer seg jobb gjennom dette nettverket.

Transport i forbindelse med trening og andre aktiviteter

Når laget skal delta på aktiviteter langt borte, kan du spørre andre foresatte om ditt barn kan få kjøre sammen med dem, hvis du ikke har bil selv. Hvis du ønsker å være med selv, og det er plass, er det veldig hyggelig. Mange lag/treningsgrupper organiserer felles transport for barna på aktiviteter utenfor nærområdet. Om du lurer på dette, eller andre ting, kan du alltid spørre trener eller noen av de andre foresatte.

Økonomi

Alle som deltar på aktiviteter i idrettslaget skal betale medlemskap og treningsavgift. Inntektene idrettslagene har på kontingent, går tilbake til driften av idrettslaget. Baner skal vedlikeholdes, utstyr skal kjøpes inn, leie av lokaler skal betales osv.
Dersom familien har lav inntekt vil idrettslaget som regel finne løsninger sammen med familien. Kan man gjøre ekstra dugnad for å betale? Dele opp betaling?

Idrettsrådet anbefaler at idrettslagene uansett avkrever en sum for deltakelse.

Dugnad

Gjennom felles dugnad sikrer man at flest mulig barn og unge kan delta i organisert idrett. Dugnad er frivillig arbeid som foreldrene deltar på for å hjelpe idrettslaget. Dugnad er også med å redusere/ holde kostnader og egenandeler nede for hver enkelt familie.

Idretten er avhengig av din innsats

Idrettslaget drives av foreldre og andre engasjerte på frivillig basis. Noen ønsker å være trenere, andre kan være foreldrekontakt og mange må hjelpe til for å holde orden på utstyr, anlegg, økonomi og organisasjon. Det er vanlig at foreldrene må arbeide frivillig for at ungene skal få gode muligheter til trening/aktivitet. Hvis du ikke kan delta er det viktig å gi beskjed om dette, og gjerne tilby hjelp en annen gang.
På dugnad blir du kjent med andre, og følelsen av å jobbe for et felles mål oppleves ofte givende for de som deltar. Vi har også eksempler på at folk skaffer seg varig vennskap gjennom dette nettverket. Mengde og type dugnad kan variere fra idrett til idrett, og klubb til klubb.

Eksempler på dugnad:
Være vakt på arrangement; stå i kafè og selge vafler, brus, kaffe og liknende, parkeringsvakter, bake kaker som kan selges, sitte i sekretariat, skriver på diplomer og dele ut diplom og medalje.
Som oftest er det også arbeid i forkant og etterkant av ett arrangement som du kan delta på.

Turer
Det koster mye å reise på tur, og vi vil at alle sammen skal få være med uansett om de har mye eller lite penger. Det kan være ulike måter å samle penger til laget på.
Ett eksempel er å samle inn flasker som man panter. For å få dette til trenger laget noen som kan skrive lapper for å varsle om innsamlingen, noen må legge lappene i postkassene i området laget skal samle inn flasker, noen må ringe på dører sammen med barna og noen må kjøre alle flaskene til butikk, pante dem og ta ut penger for panten.
Ett annet eksempel kan være varetelling: Butikker må telle varene sine flere ganger i året. Foreldrene, og barn om de er gamle nok, jobber i butikken noen timer med å telle varer, og får lønn som går til det enkelte laget.
For å opprettholde idretten som en frivillig organisasjon er vi avhengige av at alle på ulike måter gjør en frivillig innsats for idrettsklubben og laget.

Om det ikke passer å delta på ordinære dugnader kan du diskutere med idrettslaget om det er andre ting du kan gjøre. Kan du bidra med å lage mat, kjøre bil, gjøre fysisk arbeid, regnskap, treneroppgaver osv.? Kanskje har du andre ideer – snakk gjerne med treneren eller foreldrekontakten om dette.

Klubben er også for deg
Når du er med på trening og kamper blir du kjent med foreldrene til andre idrettsutøvere, men også vennene til barnet ditt. Er du nytilflyttet kan dette være en fin måte for deg å bli bedre kjent med nærområdet du bor i og bli kjent med nye mennesker.

Opplæring/kurs
Ved å delta aktivt rundt barnet ditt får du et godt innblikk i de ulike oppgavene idretten har. Har du interesse for idrett, finnes det også mange muligheter for kurs på ulike områder innen idrettsorganisasjonen. Du kan ta kontakt med den enkelte klubb for å få mer opplysninger om dette. Idrettsorganisasjonen har bruk for alle som ønsker å delta, uansett hvilket nivå og oppgaver du ønsker å bidra med.

Du er hjertelig velkommen!

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift