Idrettsrådet i Trondheim

Søknad støtte for medlemmer med lav betalingsevne

Søknad støtte for medlemmer med lav betalingsevne

Hva går ordningen ut på?
Det er et mål at alle barn og unge som ønsker det kan delta i organisert idrett i Trondheim. Økonomi kan være et av flere hindre for å hindre at noen begynner, eller som gjør at barn og unge slutter med organisert idrett tidligere enn de ønsker. Idrettsrådet i Trondheim har med støtte fra Trondheim kommune og Norges idrettsforbund en ordning for å sikre at økonomi ikke skal være en terskel for deltakelse. Utfordringen er å sørge for dette samtidig som man unngår unødvendig byråkrati for klubbene, og også jobber aktivt for at ikke utgiftsnivået generelt øker.

Hvem kan søke?
Alle idrettslag tilknyttet Idrettsrådet i Trondheim, registrert gjennom Norges idrettsforbund.

Før man søker støtte til via idrettrådet ber vi om at idrettslaget avdekker:

1. Kan man dele medlemskontingent/aktivitetsavgift i flere avdrag?

2. Hvis nei, kan foreldre/foresatte betale deler av fakturaen?

3. Hvis nei: kan foreldre/foresatte betale en symbolsk sum og eller jobbe dugnad for å kompensere?

Det er ønskelig om mulig at det avdekkes om søker allerede har rettigheter gjennom lovpålagte tjenester, eks NAV.

Det kan ytes støtte til aktivitetsavgift/cupdeltagelse/ utstyr og aktivitet som er i regi av idrettslaget.

Idrettsrådet ønsker at idrettslagene etablerer enkle men troverdige rutiner for støtte til de som har behov. Medlemmene må få informasjon om hvilke muligheter man har for støtte dersom det er behov for det. Det er derfor viktig at alle trenere og støttespillere rundt lag er informert om muligheten for støtte.

Det anbefales å samarbeide med andre aktører som kan være med på å senke barrierer for deltagelse og avdekke barn og unges behov.

Søkere som har rettigheter gjennom Flyktningtjenesten, Barnevern, habilitering eller NAV bør først og fremt få støtte der. Idrettsrådets midler bør først og fremst gå til å støtte barn og unge som ikke har rettigheter innen de offentlige lovpålagte tjenester. Disse midlene er ment som et supplement til det offentlige og ikke en erstatning.

Søknad skal komme fra hovedlaget. Det skal være én samlet søknad fra hele klubben. Det kan søkes flere ganger dersom nye behov/tilfeller oppstår.

Kriterier for støtte

- Tiltak er forankret i idrettslagets styre med styrevedtak. Styrevedtak sendes inn sammen med søknad.

- Idrettslaget skal levere prosjektregnskap ved årsslutt.

- Idrettslaget skal stille på idrettsrådets samlinger for Inkludering i idrettslag

- Alle trenere i laget skal være informert om ordningen og melde inn behov til den som søker til idrettsrådet

- Det skal kun søkes midler der det er konkrete behov. Det kan ikke søkes midler til en "pott" som avsettes i tilfelle behov.


Søknadsfrist

Idrettsrådet behandler søknader om støtte for medlemmer med lav betalingsevne fortløpende.

Behandlingstid kan variere.

Søknad sendes til ir.trondheim@idrettsforbundet.no


Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift