Søk om støtte til inkluderingsarbeid i idrettslag 2023 frist 15.feb-

Det overordnende målet med tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper inn i idrettslaget sitt ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hindre for deltakelse.

Inkluderingsseminar 27.februar - økonomiske barrierer og utenforskap.

Idrettsrådet i Trondheim har gleden av å invitere alle idrettslag i Trondheim, og andre aktører til inkluderingsseminar 2023. I år er vi så heldige og har fått med oss ALLEMED som foredragsholder. ALLEMED jobber aktivt for å bekjempe nasjonal fattigdom, og utenforskap blant barn og unge.

Fordeling av utendørs baneanlegg i Trondheim sommer 2023

Fordelingsmøte avholdes mandag 16. januar

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR

Lansering av nettside for Trondheim som Europeisk Frivillighetshovedstad 2023.

Lokale aktivitetsmidler (LAM) i Trondheim 2022 er fordelt

Tildelingsbrev sendes i dag alle idrettslag. Brevet sendes også som info til de IL som ikke er tildelt midler i 2022.

Kommuneplanens arealdel i Trondheim 2022-2034 - høring. Idrettsrådet ønsker innspill fra våre idrettslag

Denne svært viktige planen legger grunnlaget for hvilke arealer som settes av til idrettsformål ute i bydelene i Trondheim de neste 12 årene!

Idrettstinget i Bergen juni 2023 - innmelding av saker og kandidater til valg

Idrettsrådet ønsker å få innspill til saker og aktuelle kandidater til valg på Idrettstinget i Bergen 2.- 4. juni 2023.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift