Hvordan optimalisere utbyggingen av hverdagsanlegget i Granåsen?

Idrettsrådet i Trondheim i samarbeid med VM på ski og Trondheim kommune inviterer til idedugnad.

Granåsen skal utvikles videre som et helthetlig anlegg for hverdagsidretten, i topp og bredde. Et Ski-VM i 2021 eller 2023 skal låne anlegget, men det skal først og fremst bygges for hverdagene. Hvordan ser fremtidens Granåsen ut?

Sammen med prosjektleder for VM på ski Guri Hetland og utbyggingsleder for Granåsen Geir Paulsen skal idretten sammen se på hvilke behov som kan dekkes av anleggene som skal bygges i Granåsen.

  •   Hvordan utvikler idretten seg, hva er i vekst, hvordan ser det ut i framtiden?
      Hvordan optimalisere utbyggingen av Granåsen?

           o Idrettens innspill til utbygging av Granåsen
           o Behov/tanker fra ditt særforbund
           o Hvordan optimalisere bygningsmassen?

          Offentlig/privat samarbeid
                          
Folkehelse
          Utendørs treningspark
          Rehabiliteringsanlegg
          Kampsport
          Fotballhall
          Skytehall
          Annet??

Vi ønsker å arrangere en idedugnad der ideer og behov kommer på bordet slik at man kan prioritere og optimalisere utbyggingen av Granåsen.

Dato: Onsdag 26.aug kl 18.00 20.30
Sted:
Trondheim Spektrum - Idrettens Hus, inngang 4.
Påmelding: Innen19.august

Påmelding sendes Idrettsrådet i Trondheim: IR.Trondheim@idrettsforbundet.no 
Oppgi navn, forbund og e-postadresse.

Program for kvelden

Tid

Innhold

Ansvarlig

18.00- 18.10

Velkommen

Program for kvelden

Idrettsrådet
v/ Anne-Lise Bratsberg

18.10- 18.20

Strategi og samordning av alle prosjekter i Granåsen

Kommunaldirektør Morten Wolden

18.20- 18.30

Anleggssituasjonen i Granåsen i dag status

TK/Enhet idrett og friluftsliv

18.30- 18.50

Tanker og ideer fra VM-prosjektet

Trondheim 2021 v/ Guri Hetland og Geir Paulsen

18.50- 19.50

Workshop
Diskuterer i grupper og noter ned

Idrettsrådet

19.50- 20.15

Idrettens innspill -plenum
Hva passer inn, har din idrett behov?

Særkretser

20.15- 20.30

Oppsummering
-Hva vil aktørene ta med seg inn i det videre arbeidet?

Anne-Lise Bratsberg
Guri Hetland
Ellen-Birgitte Strømø

Vel møtt! 

Med hilsen
Idrettsrådet i Trondheim
Trondheim kommune
Trondheim 2021

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift