Den gode historien: Fargerik Håndball på Kattem

Kattem håndball har i flere år hatt et tilbud til jenter med minoritetsbakgrunn, men høsten 2013 sto de uten trener. Camilla Mattson ble da trener, oppmann, veileder, venninne og støttespiller for disse jentene.

Camilla Mattson vil på seminaret Idrett for alle! 21. november fortelle om sine erfaringer, om samarbeid mellom idrettslag, skole og mottak. Hva kan idrettslagene gjøre for å inkludere minoritetsbarn i idrettslagene?

Her er Camilla sin historie.

PROSJEKTET
Fargerik håndball er et håndballtilbud til jenter med minoritetsbakgrunn. Hensikten med fargerik håndball er å gi jentene en innføring i idrett, lagspill, håndball, håndballspråket og å få disse jentene ut på de aldersbestemte lagene i idrettslaget. Jentene møter til en times trening rett etter skolen en gang i uken. I forkant av hver trening samles jentene og spiser og snakker og gjør lekser sammen.

HVORDAN JOBBER VI
Når jentene skal ut på de aldersbestemte lagene, drar Camilla på hjemmebesøk og snakker med familien om hva dette betyr, om treninger og kamper og hva som kreves av familien når man er del av et idrettslag. I disse samtalene finner Camilla ut hva de eventuelt trenger hjelp til eller oppfølging på. Hun sier det er viktig å ikke tråkke familiene på tærne. Man skal ha respekt for at man har en annen bakgrunn og andre skikker, men likevel vise at det stilles krav og forventninger.

Når barna begynner på de lagene de hører til, har Camilla kjørt jentene til og fra treninger, vært med på de første treningene og snakket med trenere og foreldrekontakter for å gi informasjon som kan være viktig i forhold til jentene.

Camilla påser at jentene har det utstyret de trenger for å være med på håndball. Det går med mye tid til kjøring, henting, telefoner, lapper, møter med familiene og barna. Hun har valgt å følge opp jentene også når de ikke lenger er i prosjektet fargerik håndball. Hun følger opp med utstyr, overbringer beskjeder mellom trenere og hjemmet. Er med på reisecup, ser på kamper, cuper og forestillinger i skoleregi.

Det er viktig for Camilla at jentene gjør det som er forventet  i forhold til skolearbeid og oppførsel på skole/lag. Hun snakker mye med fargerik håndballjentene om hvordan man oppfører seg mot andre. Camilla har løpende dialog med lærerne og trenerne. 
Det som motiverer Camilla til å gjøre alt dette er det å se hvor glad jentene er når de har tilhørighet. Hun sier det er vanlig i mange kulturer at jentene ikke er prioritert til fritidsaktiviteter, det er forventet at de skal komme hjem å gjøre lekser, hjelpe til hjemme med barnepass og husarbeid.

HVORDAN NÅ JENTENE
Kattem Håndball når ut til familiene gjennom infobrev som går ut til alle jentene på mottak og jenter med innvandrerbakgrunn som bor i lokalmiljøet permanent, slik at de kan melde seg på fargerik håndball. Camilla får også tips om potensielle deltakere som hun følger opp.

UTFORDRINGER
Språk er en barriere som kan være vanskelig å overkomme i kommunikasjon med jentene og deres familier. Det er kulturforskjeller og det må man være bevisst på.
Det kreves en god og tydelig kommunikasjon med foreldregruppene for å skape forståelse for inkluderingsarbeidet. Det er økonomiske og kulturelle utfordringer som stopper jentene fra å bli med i de aldersbestemte lagene, og dette er det viktig at lagene har forståelse for.

SUKSESSHISTORIEN
Jolie på 12 år begynte på fargerik håndball for to år siden. Jolie var en forsiktig og rolig jente som hadde aldri spilt håndball før. Hun tok spillet fort og begynte på aldersbestemt lag etter noen måneder på fargerik håndball. Hun ble tatt veldig godt imot av spillere, trenere og foreldre. Mor var takknemlig for at Jolie ble så godt ivaretatt og informasjonen hun fikk i forhold til håndballen. Hun fikk være med på sosiale arrangementer og reisecuper. Jolie ble så engasjert i håndballen at hun fikk med seg tre andre jenter fra klassen til å begynne også.

Våren 2017 flyttet Jolie med moren sin til Molde. Camilla tok da kontakt med flere klubber i Molde før Jolie skulle flytte og hun fikk tilbud fra flere klubber om å komme og spille på deres lag. Jolie spiller nå for Molde HK og har blitt tatt godt imot der.

Jolie flyttet like før reisecupen til Lillehammer, så Kattem håndball ble enige med hennes mor om at hun kunne være med laget til Lillehammer på cup. Så hun kom fra Molde, ble med bussen opp og ned sammen med sitt gamle lag og spilte cup med de. Dette til stor begeistring for spillere, trenere og foreldre på Kattem.
Nå i høst var Molde HK i Trondheim på cup, og da tok Jolie kontakt med Camilla og mange av de gamle lagvenninnene for kunne treffes mens hun var i byen.
Takket være Camilla og Kattem håndball fikk Jolie en fin start i idretten, i ny by og i ny klubb med nye venner.

HVORDAN LYKKES?
Camilla har gode tips for hvordan idrettslagene skal lykkes med inkludering i idrettslag.

Idrettslaget må ha en plan og et mål for hvordan jentene skal bli inkludert og integrert.
Det kreves en plan for hvordan man skal få foreldrene med på arrangementer og dugnader. Det kreves at idrettslaget søker støtte slik at nødvendig utstyr kan kjøpes inn til jentene da økonomi ofte er en barriere for å kunne drive idrett.

For å lykkes med inkluderingsarbeidet kreves det mye tid, tålmodighet og engasjement. Idrettslagene bør ha en inkluderingsansvarlig i klubben. Denne personen kan følge opp barna og deres familier og lagene som tar imot disse jentene. Inkluderingsansvarlig kan fungere som bindeledd mellom foreldre og barn og lagene.
Dette må være en person som er veldig interessert i at barna skal få drive med idretten, og som ønsker å være med og legge til rette for dette. En person som ser at det er ulike behov for de ulike familiene.

Av de ulike lagene kreves det også mye. Trenere på de ulike lagene må kjenne til arbeidet som gjøres mot inkludering i idrettslaget og være med på dette. Noen av jentene på fargerik håndball har aldri spilt håndball før, ikke vært med på idrett og kanskje ikke sett en ball før. Når de kommer ut på aldersbestemte lag, må de ivaretas av trenere og andre spillere, slik at de føler seg velkommen og som en del av laget.
Her må trenere, foreldrekontakter, foreldre og spillere vise mye forståelse, åpenhet og raushet. Jentene skal integreres på ett etablert lag, ivaretas og utvikles. Foreldre og trenere må vise forståelse for at foreldrene til jentene fra fargerik håndball kanskje ikke dukker opp på treninger, kamp og dugnad, da dette ofte ikke er noe de har kjennskap til fra før.

Man må vise forståelse for andre kulturer, være åpen for annerledeshet og man må være løsningsorientert. Det kreves en god dialog med skolens administrasjon, lærere, trenere, foreldrekontakter, barna selv og deres foreldre.

Foreldrene til de andre barna kan også ta ekstra ansvar. Det sosiale er kjempeviktig da mange av jentene ikke har noe annet enn håndballen utenom skole og hjem. Her kan kanskje andre foreldre på laget hjelpe til slik at jentene får være med og delta.
Resultatene av fargerik håndball, vises tydelig på Kattem håndball sine aldersbestemte lag, der det er jenter fra fargerik håndball inkludert på alle lagene. De ser også at mange av foreldrene blir med på ulike dugnader og sosiale sammenkomster.

Kattem håndball ser at dette prosjektet fungerer, det gir glede og forståelse og samhold. Det bygger broer mellom ulike kulturer. Kattem håndball har mangfold og er stolt av det!

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift