Prioritering av anleggsbehov i Trondheim 2020-2021 - innspill.

Arbeidet med årets rullering av prioritetslista for anleggsbehov i Trondheim er iverksatt.

Idrettsrådet starter nå den årlige oppdateringen av idrettens prioriteringsliste iht vedtak på vårt årsmøte 25.mars 2019

Mer informasjon om involvering og innspill fra idrettene kan leses i brev sendt særkretser / særforbund 5.juli.

Idrettsrådet oppfordrer alle idrettslag til å ta kontakt med særkrets(er) / særforbund for å melde inn sine anleggsbehov og anleggsplaner. Idrettslagene skal ikke sende inn behov direkte til IRT. 

Gjeldende prioriteringsliste 2019-2020 og annen info om prioritetsarbeidet ligger på vår hjemmeside HER

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift