Søk midler til inkludering i idrettslag! OBS: kort søknadsfrist! 31.08.2021

Idrettstilbudet i Trondheim er rikt og mangfoldig. Likevel er det mange barn og unge som ikke finner sin plass i idrettslagene. Gjennom ordningen inkludering i idrettslag gis idrettslag økonomisk støtte for å kunne tilby aktiviteter for å rekruttere og ta vare på barn og unge med minoritetsbakgrunn i idrettslagene.

Foto: Håkon Jørgensen, Norges idrettsforbund

Idrettsrådet i Trondheim har på vegne av NIF forvaltningsansvaret for ordningen Inkludering i idrettslag i Trondheim. Vi mottar betydelige midler fra NIF og Trondheim kommune til arbeidet med inkludering. Vår visjon er: " I Trondheim skal idrett være tilgjengelig for alle innbyggere", som er i tråd med Norges idrettsforbunds visjon om "idrettsglede for alle".

Hva kan vi gjøre for å få større mangfold i idrettslaget? Bli med og gjør en forskjell!


Idrettstilbudet i Trondheim er rikt og mangfoldig. Likevel er det mange barn og unge som ikke finner sin plass i idrettslagene. Undersøkelser viser at barn og ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. Dette understreker behovet for tiltak rettet spesielt mot denne målgruppen. Gjennom ordningen inkludering i idrettslag gis idrettslag økonomisk støtte for å kunne tilby aktiviteter for å rekruttere og ta vare på målgruppen.

Hittil i 2021 har 37 idrettslag i Trondheim mottatt midler for å gjøre det lille ekstra for å inkludere barn og unge med minoritetsbakgrunn i lagene.

Hvem kan søke?

Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF), gjennom Idrettsrådet i Trondheim kan søke.
Til hvilke tiltak kan det søkes:
1. Tiltak for å inkludere barn og unge (6-19år) med minoritetsbakgrunn i idrettslaget
2. Tiltak for å inkludere unge voksne (20-26 år) med minoritetsbakgrunn i idrettslaget
3. Tiltak for å få med flere minoritetsjenter i idrettslaget
4. Tiltak for å inkludere foreldre/foresatte med minoritetsbakgrunn i idrettslaget

Hva kan idrettslaget gjøre for å sikre at alle som vil får være med?

Hva kan mitt idrettslag gjøre?

Det er mye et idrettslag kan gjøre for å ønske velkommen og ta vare på nye medlemmer. Det viktigste er at idrettslaget har en bevisst holdning og et ønske om å gjøre det lille ekstra for å sørge for at man inkluderer alle som ønsker å delta, ikke bare de som finner fram selv eller bare de som har penger nok.

Eksempler på tiltak og tilbud som Idrettsrådet i Trondheim har støttet:

Astor FK har et lavterskel fotballtilbud for enslige mindreårige flyktninger, der man møtes til trening en dag i uken. Målet er at de som kan og som ønsker, skal få muligheten til å spille på de ordinære tilbudene når man er klare for det.

FK Kvik inviterer til aktivitet og kveldsmat en dag i uken, der barn trener og foreldre har en aktivitet sammen når barna trener, før en felles kveldsmat.

Kolstad Fotball har i mange år hatt Camp Kolstad, der man samler barn i bydelen til aktivitet, mat og leksehjelp. Å ha forutsigbare, trygge og meningsfylte treffpunkt og møteplasser er det som gir aller beste resultater for inkludering. Camp Kolstad er en viktig måte å nå ut og finne sårbare barn og gi dem et godt tilbud i idrettslaget.

Utleira IL har hatt Åpen hall for målgruppen 6-19 år i helger og ferier. Idrettslaget har skapt et tilbud til de som ikke deltar i organisert aktivitet, og det er en aktiv rekrutteringsarena. Klubben ser at det er mange lavinntektsfamilier og minoritetsfamilier som kommer på denne type gratis aktiviteter.

Kattem Håndball har hatt et tilbud en dag i uken, hvor jenter fra mottaksklasser har fått introduksjon til håndball og idrett i skoletiden, og tilbud om deltakelse i ordinære lag når man har vært klare for det.

Trondhjems Skøiteklub avd. kunstløp har hatt egne kurs for målgruppen, med mål om å rekruttere inn i ordinære aktiviteter.

Trondhjems Skiklub har i samarbeid med Røde Kors tilbudt skikurs for målgruppen.

Trondhjems Svømme og Livredningskurs har hatt egne introkurs for målgruppen, med mål om rekruttering inn i ordinær aktivitet.

Midtbyen basket har hatt gratis basketball-tilbud på SFO på tre skoler i byen. Dette har gitt barna og deres familier mulighet til å bli kjent med laget og idretten og med det rekruttert flere medlemmer.

Trondheim NTN Taekwondo har hatt egne kurs for målgruppene, for så å innlemme inn i ordinær aktivitet.

Som frivillig i idrettslaget vil du møte alle typer barn, med ulike forutsetninger og bakgrunn for å delta i idretten. Det de har til felles er at de ønsker å bli inkludert, å bli sett og ha en god opplevelse. Å være en del av felleskapet. Hvordan kan ditt idrettslag bidra til idrettsglede for alle?

Hvordan lykkes med tiltak for inkludering?

-Ha egen inkluderingsansvarlig i styret. Ha temaet opp på styremøter og skriv i årsrapport om arbeidet. Dette sikrer forankring og langsiktig arbeid. Det er viktig at inkluderingsarbeidet ikke forsvinner med den ene ildsjelen som har tatt på seg ansvaret i en klubb
-Involver minoritetsforeldre, inviter dem inn og vis interesse.
-Fokus på økonomi, ha synlige og åpne ordninger for økonomisk støtte og for utlån/gjenbruk av utstyr
-Samarbeid med skole og helsestasjon, frivilligsentraler og andre frivillige organisasjoner

LES MER OG SØK HER


DEN ENE

Til deg som jobber med barn: Du er viktigere enn du tror.

UNICEF Norge samarbeider med Norges Idrettsforbund om å løfte opp betydningen av trygge voksne i idretten. Vi vet at én voksen som bryr seg om et barn som har det vanskelig, kan være helt avgjørende for hvordan det går med det barnet i fremtiden. Marco Elsafadi er et forbilde for mange unge. I denne filmen får du møte en av ungdommene han har jobbet med -- og som han var Den ene for.
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift