Veileder for idretten i Trondheim under covid 19, oppdatert pr 13.august

Trondheim kommune oppdatert sin veileder for idretten.

Se Veileder for idrett i Trondheim gjeldende fra 13. august

Den siste oppdateringen omhandler følgende: Fra mandag 2. august åpnes det for deltakelse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt) også for voksne. Dette i tråd med regjeringens plan for gradvis åpning.

Det er også nå åpnet for publikum. Publikum skal holde minimum 1 meter avstand både inne og ute.

Antallsbegrensninger for publikum i de ulike idrettshallene er del av oppdatert veileder. For Leangen friidrettshall har ikke kommunen pr tid foretatt noen vurdering av maksimalt publikumsantall. Publikum skal imidlertid holde minimum 1 meter avstand.

Det er arrangør som har ansvar for kampavvikling og at gjeldende smittevernregler følges under sitt arrangement i idrettshallene. Tilsynslagene har ikke noe overordnet myndighet eller ansvar ifm smittevern i hallene for andre brukere eller arrangører. I den daglige aktiviteten/ bruken av hallene er det den enkelte bruker/ grupper/ lag som er ansvarlig for å overholde gjeldende smittevernsregler. Tilsynslagene har ansvar for sine egne aktiviteter og sine egne arrangement.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift