Ekstra midler kjøp av halltid sesongen 2021-2022:

Ekstra midler kjøp av halltid sesongen 2021-2022:
Formannskapet bevilger 1,2 millioner til ekstra halltid for idrettsåret 21/22 etter kommunelovens hasteparagraf fra disposisjonsfondet. Bevilgningen er kompensasjon for redusert treningstid under nedstengning og som tiltak for å stimulere idrettsaktivitet etter pandemien.

Hauken:
Formannskapet vedtar å knytte den kommunale hytta Hauken til offentlig vann og avløp, og at det skal realiseres et nytt toalettbygg og stellerom for voksne i tråd med beskrivelsene i dette saksframlegget. Kostnadsanslaget for dette prosjektet er 11,5 millioner kroner. Kommunens merkostnad, ut over eksisterende budsjettramme på 5 millioner og forventet økt momskompensasjon på 1,5 millioner kroner, er på 5 millioner kroner og foreslås bevilget fra kommunens disposisjonsfond.


Les mer fra Formannskapets møte HER


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift