Idrettslag og andre frivillige organisasjoner kan søke om ekstraordinært tilskudd fra IMDi. Frist 20.Mai!

Idrettslag kan søke om ekstraordinært tilskudd til aktiviteter og tiltak som hjelper flyktninger til å delta i idretten. Idrettslagene søker direkte til IMDi.

Tiltakene det blant annet kan søkes støtte til er lønn til trenere, møteplasser, sommeraktiviteter, tolk, transport, personlig utstyr og baneleie ( ikke uttømmende liste). Innvilget støtte kan også brukes til å dekke opp for utgifter for allerede igangsatt aktivitet, selv om tiltaket ble iverksatt før IL fikk støtte.

Her kan dere søke, samt lese mer om tilskuddsordningen.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift