Idrettsglede for alle! Ekstra tildeling av inkluderingsmidler!

Ny mulighet til å søke om midler til inkludering i idrettslag. Alle idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF) kan søke. Søknadsfrist 22.august.

Målgruppen er barn, ungdom og unge voksne med minoritetsbakgrunn, med et særlig fokus på jenter. Gjennom ordningen ønsker vi å kunne tilby idrettslaget økonomisk støtte for å gjennomføre aktiviteter som er lokale, åpne og gratis.

Tiltak det kan søkes midler til:

  • Tiltak for å inkludere barn og unge (6-19 år) med minoritetsbakgrunn i idrettslaget.
  • Tiltak for å inkludere unge voksne (20-26år) med minoritetsbakgrunn i idrettslaget.
  • Tiltak for å få med flere og beholde minoritetsjenter i idrettslaget
  • Tiltak for å inkludere foreldre/foresatte med minoritetsbakgrunn i idrettslaget.

Vi ønsker å motta en søknad fra hovedlaget. Søknad sendes inn via søknadsskjema. Ønsker du ytterligere informasjon kan du lese mer om ordningen på vår hjemmeside.

Idrettsrådet ønsker å minne om løpende søknadsfrist for støtte til medlemmer med lavbetalingsevne. Søknadsskjema ligger vedlagt.

Spørsmål? Send e-post til : ir.trondheim@idrettsforbundet.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift