Idrettsglede for alle! Ekstra tildeling av inkluderingsmidler!

Ny mulighet til å søke om midler til inkludering i idrettslag. Alle idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF) kan søke. Søknadsfrist 22.august.

Kommunal hallfordeling i Trondheim 2022-2023 vedtatt 22. juni

Hallfordelingsmøtet ble utsatt flere ganger på grunn av usikkerhet rundt tilgang på rammetid i fylkeskommunale haller. MEN, torsdag16. juni fattet fylkeskommunen et fantastisk gledelig vedtak om gratis leie i fylkeskommunale anlegg for barn og unge under 19 år!!!

Årsmøte er gjennomført! - Protokoll

Protokoll fra årsmøtet kan leses i saken under

Idrettsrådet i Trondheim skal kåre årets ildsjel!

Vi er ute etter en ildsjel, eller en gruppe av ildsjeler som er med på å utgjøre en forskjell i idrettslaget eller i det lokale idrettsmiljøet. Har personen/personene et brennende engasjement for barn og unge, er et forbilde, eller gjør kanskje det lille ekstra?

BUA åpner i Trondheim 20.juni!

BUA Leangen vil bli en utlånssentral hvor sports- og friluftsutstyr lånes ut gratis. Tilbudet retter seg primært mot barn og unge, men alle er velkomne til å låne. BUA Leangen jobber målrettet for å senke terskelen for at barn og unge skal komme i fysisk aktivitet, gjenbruk, redusere forskjeller og økt inkludering.

Søknadsfristen 1.juli for idrettsstipend nærmer seg!

Er du et ungt talent (mellom 15 og 22 år) eller kjenner du ei/en stjerne på banen, i sporet eller på standplass som fortjener dette? Tips aktuelle kandidater i ditt idrettslag. Frist 1.juli.

Idrettslag og andre frivillige organisasjoner kan søke om ekstraordinært tilskudd fra IMDi. Frist 20.Mai!

Idrettslag kan søke om ekstraordinært tilskudd til aktiviteter og tiltak som hjelper flyktninger til å delta i idretten. Idrettslagene søker direkte til IMDi.

Søknadsfrist for tilskuddsordninger er 1.juni!

Ønsker idrettslaget dit tilskudd til arrangement, drift av private idrettsanlegg, rehabilitering av idrettsanlegg eller tilskudd til utstyr i private idrettsanlegg?

Aktivitetsguide - en film fra IMDi

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har i vår laget filmserien "Hverdagsintegrering i praksis". I den forbindelse fulgte de med fagansvarlig aktivitetsguide Linda Marie Skjervold og aktivitetsguide Ayaan Saad på jobb en dag. Les mer og se filmen her.

Mangler det utstyr eller er utstyr defekt i kommunale idrettsanlegg i Trondheim? FRIST UTSATT TIL 1. JUNI

Særkretser og særforbund kan nå søke om tilskudd / melde behov for utstyr i alle kommunale innendørs og utendørs idrettsanlegg i Trondheim

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift